"Moja Warmia" - fotografie Ludwika Sienkiewicza
6-15 listopada 2007

Ludwik Sienkiewicz urodził się w Olsztynie w 1950 r. Fotografią zajmuje się od początku lat siedemdziesiątych, to jest od czasu członkostwa w Warmińsko-Mazurskim Towarzystwie Fotograficznym. Autor kilku wystaw indywidualnych, współautor zbiorowych, najczęściej o tematyce pejzażowej. Ulubione tematy to przyroda, reportaż i sporty motorowe.

Obecna wystawa jest subiektywnym spojrzeniem na pejzaż warmiński - efektem 2 lat wędrówek po południowych i wschodnich rubieżach Olsztyna.

powrót