Spotkania autorskie z Ricardasem Sileik± – 25.10.2007 r.

zorganizowane w ramach projektu „Internetowy Festiwal Literacki Euroczytanie 2007
w Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
oraz na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Projekt wspó³finansowany jest ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu S±siedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC.

powrót