"Fundator i jego fundacja - dziedzictwo udokumentowane" 11.05.2007

Wystawa Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, działu zabytków ruchomych.

Twórcy wystawy:

Kurator - Magdalena Pielas
Współautorki - Ewa Bugalska, Anna Kucińska, Ligia Kwiatkowska, Małgorzata Maksymiuk, Maria Sołtysiak
Projekt graficzny - Hubert Gałka
Współpraca - Paweł Kobek

Za organizację wystawy w Olsztynie odpowiedzialny był Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

powrót