Krystian Soliński "Harcerska konspiracja"

Krystian Soliński urodził się w 1972 r. we Wrocławiu. W 2004 r. ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Książka "Harcerska konspiracja. Geneza, powstanie i działalność Harcerskiej Organizacji Podziemnej Iskra 1949-1950" jest wersją jego pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem prod. dr. hab. Bohdana Łukaszewicza.

Książka stanowi próbę ukazania działalności Harcerskiej Organizacji Podziemnej o kryptonimie "Iskra", powstałej 5 sierpnia 1949 r. Organizację tę utworzyło kilku młodych członków ZHP, którym nie odpowiadały zmiany wprowadzone w Związku u schyłku lat czterdziestych, związane z ujednoliceniem ruchu młodzieżowego na wzór sowiecki. Wspomniani chcieli kontynuować pracę harcerską w duchu zasad i metod wychowawczych Roberta Baden-Powella. Stanowili wąski krąg środowiskowy harcerek i harcerzy olsztyńskich, prowadzących nielegalną działalność na terenie własnego miasta. Ramy chronologiczne pracy wyznacza okres istnienia "Iskry", czyli od chwili jej powstania do aresztowań młodzieży w lutym 1950 r. Dla dopełnienia całości obrazu HOP przedstawiono także genezę organizacji oraz losy więzienne jej członków.

 

powrót