Danuta Krajewska "Portret ludzi nieznanych"

Danuta Krajewska - urodzona na Podlasiu (Dolistowo Nowe), od 21 lat związana z Olsztynem. Z wykształcenia plastyk. Dyplom w kierunku "Drobne formy użytkowe" uzyskała w 1985 r. w P.L.S.P. w Supraślu. Malarstwem olejnym i akrylowym zajmuje się od 1995 r. Ma na swoim koncie 62 wystawy, w tym 10 indywidualnych. Uzyskała wyróżnienia w konkursach "Nowa sztuka z dawnej" - Art-Deco - 2003 r. i "Olsztyn mało znany" 2004 r. oraz stypendium twórcze Prezydenta Miasta Olsztyn. Wiele prac autorki znajduje się w prywatnych zbiorach w Polsce, w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Austrii i we Włoszech. Poza tym w ramach stowarzyszeń i grup twórczych zajmowała się pracą organizacyjną i edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, co wpłynęło na jej wybór podjęcia studiów na wydziale Edukacji Artystycznej na ASP w Poznaniu.

powrót