Arkadiusz Łuba "Okno na Joyce’a"

Arkadiusz Łuba (ur. 1977 w Olsztynie) - studia wyższe w dziedzinie literaturoznawstwa, teatrologii i pedagogiki; tłumacz, krytyk literacki i teatralny, dziennikarz; redaktor działu przekładów w piśmie "Portret" (1997-2003); twórca i redaktor audycji "Allensteiner Welle"; autor dwóch przedstawień teatralnych "Misere Melone" (1999) i "Gefühle" (2001) w Theatersaal Knivsberg w Danii; autor antologii przekładów "Ślady" (2003); publikacje m.in. w "Portrecie", "Dekadzie Literackiej", "Denkbilder"; liczne stypendia: miasta Olsztyn w dziedzinie kultury (2005), Fundacji Jamesa Joyce'a w Zurychu (2005), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury (2006), Bawarskiej Kancelarii Stanu w dziedzinie dziennikarstwa (2006).

Ze wstępu:

       "To, że ta niewielka książka na temat Joyce'a ukazuje się właśnie w Olsztynie, nie jest dziełem przypadku. Jej autor otrzymał w roku 2005 stypendium Miasta Olsztyn, które umożliwiło mu dokonanie przekładu na język polski fragmentu książki Jamesa Joyce'a Finnegans Wake, znanego powszechnie pod tytułem Monolog Anny Livii. Ta część książki Joyce'a została niejako wciągnięta w eseje opisujące jego życie i twórczość. Stała się cytatem i punktem wyjścia dla kilku rozważań na temat tytana literatury angielskiej i światowej. [...]

       Tom - a przede wszystkim tłumaczenie Monologu Anny Livii - zdobią reprodukcje batików Iwony Bolińskiej-Walendzik. [...] Każda z nich opatrzona jest ponadto cytatami z drukowanego fragmentu Monologu... Tekst i obraz - literatura i plastyka - dopełniają się, współżyją i korespondują ze sobą. [...]

       Zaangażowanie autora, miłość do Joyce'a i literatury w ogóle, a także twórcze poszukiwania i fascynujące odkrycia - przykuwają na długo". (Maja Kwiatkowska)

Książka ukazała się w Polskim Towarzystwie Czytelniczym, Oddział w Olsztynie

Wydanie książki było możliwe dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Olsztyn

Iwona Bolińska-Walendzik zajmuje się batikiem, witrażem i projektowaniem graficznym. Uczestniczyła w około trzydziestu wystawach zbiorowych, jest autorką dwunastu prezentacji indywidualnych m. in. w Olsztynie, Jeleniej Górze, Wilnie (2002) i Bejrucie (2005). Stypendystka Prezydenta Miasta Olsztyn w 2003 i 2005 roku.

 

powrót