Stan wojenny. Spojrzenie po latach 13.12.2006 r.

Wystawa przygotowana przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Olsztynie.

 

powrót