"Sztuka łączy"

Wystawa poplenerowa, wieńcząca III Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne, których założeniem jest promocja Warmii i Mazur w kraju i za granicą, integracja ludzi niepełnosprawnych z funkcjonującymi bez barier, zaangażowanie środowiska lokalnego w tworzenie kultury własnego regionu. Polem integracji stały się wspólne działania plastyczne artystów plastyków, studentów rzeźby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, młodzieży szkolnej z Nidzicy, Rączek, Szkotowa i Łyny. "Namacalnym" efektem wieńczącym imprezę są prace plastyczne - obrazy i rzeźby.
Wernisaż wystawy 15 września 2006 r.

powrót