"NASZE DZIEDZICTWO - aleje przydrożne Warmii i Mazur"

Wystawa jest jednym z efektów programu rozpoczętego w roku 2005 przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie, realizowanego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Olsztynie. Wernisaż wystawy 1 września 2006 r. w Galerii Stary Ratusz WBP w Olsztynie.

Koncepcja i opracowanie wystawy:
   Iwona Liżewska, Marzena Zwierowicz
Materiały historyczne:
   Adam Płoski
Współpraca:
   Beata Domżalska, Agata Wojciechowska-Grygo
Autorzy fotografii:
   Leszek Albert, Beata Domżalska, Maria Gawryluk, Wiktor Knercer, Iwona Liżewska, Aneta Machul, Katarzyna Piotrowska-Nosek, Marzena Zwierowicz

 

powrót