Weronika Tadaj-Królikiewicz "Rysunek i Malarstwo"

Weronika Tadaj-Królikiewicz
W 2000 r. ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: projektowanie graficzne, rysunek, malarstwo i fotografia). Obecnie studiuje na pierwszym roku czteroletnich dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kierunek - grafika, specjalizacja - rysunek.
Nagrody i wyróżnienia: 1999 - III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Ceramicznym "Caramiony", Elbląg; Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 1999/2000 za wybitne wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywne uczestnictwo w pracach szkoły; wyróżnienie na I Ogólnopolskim Plenerze Ceramicznym uczniów Liceów Plastycznych. 2004 - Wyróżnienie w konkursie na plakat Warmii i Mazur; 2004 - wyróżnienie w konkursie na znak graficzny Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu; 2005 - udział w wystawie "Konkurs Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na najlepszy dyplom ukończenia studiów w zakresie sztuk pięknych i sztuk projektowych", Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa; wyróżnienie za dyplom w zakresie Projektowania Graficznego, UMK w Toruniu; wyróżnienie za dyplom w zakresie Rysunku, UMK w Toruniu; 2006 - nagroda w plebiscycie publiczności w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu na wystawie "Dyplomy 2005" za dyplom z projektowania graficznego "Wieloplanszowy kalendarz autorski inspirowany treściami osobistymi".

    

  

  

  

  

  


powrót