Promocja książki "Z dróg Erwina Kruka"

Promocja książki "Z dróg Erwina Kruka" współorganizowana przez Prezydenta Olsztyna Czesława Jerzego Małkowskiego, Polskie Towarzystwo Czytelnicze Odział w Olsztynie i Wojewódzką Bibliotekę Publiczna w Olsztynie.

Książka "Z dróg Erwina Kruka" jest zbiorowym darem dla poety, pisarza i działacza społecznego Erwina Kruka z okazji jego 65. urodzin. Pierwsza część publikacji zawiera szkice poświęcone poezji, powieściom i esejom, a także aktywności społecznej tego mazursko-polskiego twórcy. Wypowiadają się autorzy wybitni: poeci, literaturoznawcy, teolog, artysta plastyk, historycy, socjologowie. Rozdziały zatytułowane są cytatami z utworów Erwina Kruka. Drugą część książki wypełnia kalendarium życia pisarza. Trzeci rozdział obejmuje zestaw fotografii z domowego albumu Erwina Kruka, czwartą zaś część stanowi bibliografia osobowa.

    

  

  

  

  

  

  

  


powrót