"Polska - dwanaście miejsc na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO"

Wystawa fotograficzna przygotowana przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, ma za zadanie przybliżyć odbiorcom obiekty, których wartości zostały uznane i docenione przez międzynarodową społeczność poprzez wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wernisaż wystawy zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie odbył się 6 kwietnia 2006 r.


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

powrót