"Jerzy Giedroyc i zagubieni romantycy..."

Wystawa współorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu (Warszawa) oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie jest poświęcona Jerzemu Giedroyciowi i twórcom z kręgu "Kultury". Wernisaż wystawy 15 lutego 2006 r.


  

  

  

  

powrót