ŁYCZAKOWSKA NEKROPOLIA WE LWOWIE

Proście wy Boga o takie mogiły,
Które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości,
Lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły
Na dzień przyszłości...

/ M. Konopnicka /

Pamięci zmarłych znanych i nieznanych,
miejscom zarosłym darnią, okrytym liśćmi,
miejscom ciemnym cieniem drzew,
miejscom jasnym pamięcią współczesnych
wystawę te poświęcamy,
bo jak mówi poeta,
"Umarłych pamięć dotąd trwa,
Dokąd pamięcią im się płaci."

/ W. Szymborska /

Nikną wieki może sławne
Grób po grobie się otwiera.
Nowe imię gasi dawne
A sława sławę zaciera . . .

/ z nagrobka Jana Lama (1830-1886) /

Wystawa nasza nie jest fotograficzną dokumentacją obiektów sztuki sepulkralnej z miejsc pochówku wybitnych postaci, które znalazły miejsce spoczynku na łyczakowskiej nekropolii we Lwowie. Jest autorską, amatorską, impresją z miejsca, gdzie o przeszłości mówią kamienie, a czas zaciera ślady pamięci...     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

powrót