Twórczość malarska środowiska policyjnego "Mazury"

Wystawa prac środowiska policyjnego współorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, Komendę Wojwódzką Policji w Olsztynie oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Wernisaż wystawy 24 lipca 2005 r.


  

  

  

  

powrót