Dołącz swój projekt

Warsztaty "Architektura Olsztyna i innych miast Warmii"

Fundacja Formwell

Dofinansowane były ze środkow Urzędu Miasta Olsztyn.

Warsztaty „ARCHITEKTURA OLSZTYNA I INNYCH MIAST WARMII”

Spacer po Olsztynie z przewodnikiem połączony z wykładami dotyczącymi kolejnych okresów architektonicznych. Zajęcia odbywały się w ramach trzeciej edycji festiwalu Warmia Mazury Design Festival. Tematyka warsztatów: Warmia biskupów warmińskich (średniowieczne w architekturze), Okres polski na Warmii (renesans, barok, klasycyzm w architekturze Warmii), Okres pruski na Warmii (historyzm, eklektyzm, secesja, modernizm – w architekturze), Okres powojenny na Warmii (postmodernizm), Okres współczesny.

Wystawy w ramach Warmia Mazury Design Festival

Fundacja Formwell

Wydarzenia współfinansowane przez Urząd Miasta Olsztyn.

Podsumowanie Warmia Mazury Design Festival

Celem Warmia Mazury Design Festival jest promowanie rodzimego, a nawet lokalnego wzornictwa przemysłowego. Wydarzenie ma na celu udowodnić, że ciekawy design i jakość nie są zarezerwowane tylko dla produktów zagranicznych, ale również dla tych tworzonych przez polskich twórców,których owoc pracy na co dzień możemy doceniać w swoim mieszkaniu, biurze czy miejscu wypoczynku. W ramach wystaw zaprezentowano m.in.: Dizajn z Warmii – Jacek Wojciech Suszek, Tkanina z Mazur – Anna Bałdyga, Uwolnić projekt - Państwowe Muzeum Etnograficzne, Współorganizator: Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”.

MamBoGram.pl

Fundacja To My

Projekt w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2015-2016”, którego realizatorem była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Został też dofinansowany ze środków programu „MIGI - fundusz wsparcia” Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.

MamBoGram.pl

Darmowa polskojęzyczna platforma do prostego budowania internetowych gier/grywalizacji. Każdy może skorzystać z platformy - zagrać albo stworzyć własną grę. Może też skorzystać z pomocy Fundacji To My.

Twoja gra

Fundacja To My

Formalnie projekt był spinany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Luzinie, która zakupiła nagrody w konkursie ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w projekcie „Twoja gra” w ramach konkursu „Zadania specjalne LABIB”, który jest elementem programu Labib finansowanego w ramach umowy zawartej pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Twoja gra

11 osób związanych z bibliotekami i siecią LABIB zorganizowało 11 gier na bezpłatnej platformie grywalizacyjnej MamBoGram.pl (http://mambogram.pl/). Każda gra była inna i odpowiadała zainteresowaniom albo potrzebom tych osób i ich otoczenia. Zazwyczaj nie pracowali nad swoją grą sami - mieli do pomocy pracowników bibliotek albo ludzi z najbliższego otoczenia, a także wsparcie organizatorów projektu z Fundacji To My. Główną nagrodą w każdej grze był czytnik e-booków.

Planeta Zapomnianych Książek

Fundacja To My

Projekt został sfinansowany dzięki wygranej w konkursie Odkryj e-wolontariat.

Planeta Zapomnianych Książek

Planeta Zapomnianych Książek to pierwsza internetowa grywalizacja kulturalna, którą zrealizował zespół Fundacji To My.

Historia lokalna

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Miasta Olsztyna, Bawarskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, Rodziny i Integracji, Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

Cyklem spotkań poświęconych m.in. tematyce historycznej. W ramach projektu odbywają się odczyty dotyczące tradycji, kultury, promowane są nowe pozycje książkowe tematycznie związane z Olsztynem. W ramach realizacji zadania organizowane są przeważnie cztery spotkania związane z ważnymi wydarzeniami w życiu miasta.

Letnie zabawy z językiem niemieckim

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku, Bawarskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, Rodziny i Integracji oraz Stowarzyszenia dawnych mieszkańców Olsztyna w Gelsenkirchen.

Letnie zabawy z językiem niemieckim

Projek tma celu ma m.in. pogłębienie tożsamości narodowej oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. Skierowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat. Uczestnicy aktywnie biorą udział w zajęciach z języka niemieckiego, zajęciach historycznych, ruchowych i plastycznych. W ramach edukacji regionalnej zwiedzają region miasta, poznają jego historię. Odbywają się również warsztaty poświęcone historii i kulturze Niemiec. Dodatkową atrakcją są także warsztaty szachowe prowadzone po zajęciach językowych.

Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządu Miasta Olsztyna, Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku, Bawarskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, Rodziny i Integracji oraz Stowarzyszenia dawnych mieszkańców Olsztyna w Gelsenkirchen.

Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Tradycyjne i niezwykle istotne spotkanie zarówno dla członków OSMN, jak i przedstawicieli wszystkich mniejszości narodowych z regionu oraz całego kraju. Organizowany festyn odbywa się w przepięknej scenerii nad brzegiem jeziora, gdzie przedstawiciele różnych mniejszości narodowych i etnicznych prezentują swój dorobek artystyczny oraz wszystko to, co łączy się z ich kulturą.

Kreatywna Stawiguda

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Projekt został sfinansowany przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Stawiguda.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Działanie polegające na zorganizowaniu cyklu zajęć mających na celu rozbudzenie wyobraźni uczestników oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób ciekawy i kreatywny.

Motywacyjna Stawiguda

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Projekt finansowany przez Gminę Stawiguda.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Projekt dotyczy tematu motywacji, w szczególności odkrycia zasobów uczestników oraz ukierunkowanie ich na działanie, aktywność osobistą i społeczną. Projekt staruje we wrześniu 2017.

Pozytywna strategia – bo w nas moc i energia

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Projekt zrealizowany przy pomocy darczyńców oraz wolontariuszy prowadzących zajęcia

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Celem projektu było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności społecznej, rozwijania swoich zainteresowań, kreatywnego spędzania czasu wolnego, a także wzrost umiejętności działania i odpoczywania w grupie poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

Magiczna Noc Kupały w Łaniewie

Stowarzyszenie "Razem dla Łaniewa"

Wydarzenie zrealizowane w ramach konkursu grantowego Stowarzyszenia Kobiet ,,Miej Marzenia''z Lidzbarka Warmińskiego p.n. ,"CHARYTATYWNIE-AKTYWNIE" (http://www.miejmarzenia.org.pl/charytatywnie-aktywnie).

Magiczna Noc Kupały w Łaniewie

Zorganizowana została impreza plenerowa w dniu 23-24 czerwca 2016 r. na przystani w Łaniewie, na którą przybyli mieszkańcy powiatu Lidzbarskiego oraz turyści, ok. 100 osób. Odbyła się krótka prelekcja oraz prezentacja zwyczajów ludowych związanych z przesileniem letnim.

Plener Malarski

Stowarzyszenie "Razem dla Łaniewa"

Wydarzenie ramach projektu „Krok w Przyszłość” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Plener Malarski

Spotkanie podsumowujące projekt razem z wystawą obrazów odbyło się na przystani w Łaniewie.

Polak-Warmiak-Obywatel

Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

VariArt

Projekt pn. „Polak – Warmiak – Obywatel” – cykl wydawniczy pisma kulturalno-literackiego „VariArt” polegał na wydaniu 4 numerów pisma kulturalno-literackiego „VariArt” oraz na zorganizowaniu dyskusji panelowej „Współistnienie (Polak – Warmiak – Obywatel)” na temat współczesnego patriotyzmu, świadomości regionalnej oraz ruchów obywatelskich. Parterem projektu była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Rajd rowerowy „Wójtowo na rowerowo”

Stowarzyszenie "Wspólne Wójtowo"

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Rajd rowerowy „Wójtowo na rowerowo”

Zorganizowało rajd rowerowy dla mieszkańców Wójtowa pod hasłem "Wójtowo na rowerowo". W biurze rajdu, każdy uczestnik wpisał się na listę uczestników i otrzymał mapkę trasy rajdu, wodę, jabłko i plecak z logo: "Wójtowo z charakterem" oraz opaski odblaskowe. W akcji wzięło udział 22 kolarzy w wieku od 2,5 roku do 60+.

IV Potyczki Sąsiedzkie – Wójtowo

Stowarzyszenie "Wspólne Wójtowo"

Nagrody sfinansowane prze sponsorów. Organizatorzy imprezy – Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo, Sołtys oraz Rada Sołecka Wójtowa, Sołectwo Kaplityny zapewnili inne atrakcje: animacje z firmy Sniper, masaże, warkoczyki dla dzieci oraz zabawy Cosinus Olsztyn, stoisko do mierzenia ciśnienia.

IV Potyczki Sąsiedzkie

Z okazji Dnia Dziecka w Wójtowie odbyły się IV „Potyczki Sąsiedzkie”- zawody sportowe mieszkańców gminy Barczewo zorganizowane na PZU Trasie Zdrowia „Wójtowianka”. Wystarczyło się tylko zarejestrować pobrać kartę zawodnika i ruszyć na 10 różnych stacji. Każdy uczestnik dostał Dyplom ukończenia trasy, a także wylosowano dużo atrakcyjnych nagród. Można było kupić książkę z autografem autorki Heleny Piotrowskiej. Był także punkt gastronomiczny na wysokim poziomie z dostępem do ogniska.

Możesz zrealizować swoje wydarzenie w WBP, skontaktuj się z nami: tel. 895249046, promocja@wbp.olsztyn.pl

Wygenerowano: 11-07-2017