Dołącz swój projekt

Warsztaty "ARCHITEKTURA OLSZTYNA I INNYCH MIAST WARMII"

Fundacja Formwell

Dofinansowane były ze środkow Urzędu Miasta Olsztyn.

Warsztaty „ARCHITEKTURA OLSZTYNA I INNYCH MIAST WARMII”

Spacer po Olsztynie z przewodnikiem połączony z wykładami dotyczącymi kolejnych okresów architektonicznych. Zajęcia odbywały się w ramach trzeciej edycji festiwalu Warmia Mazury Design Festival. Tematyka warsztatów: Warmia biskupów warmińskich (średniowieczne w architekturze), Okres polski na Warmii (renesans, barok, klasycyzm w architekturze Warmii), Okres pruski na Warmii (historyzm, eklektyzm, secesja, modernizm – w architekturze), Okres powojenny na Warmii (postmodernizm), Okres współczesny.

Wystawy w ramach Warmia Mazury Design Festival

Fundacja Formwell

Wydarzenia współfinansowane przez Urząd Miasta Olsztyn.

Podsumowanie Warmia Mazury Design Festival

Celem Warmia Mazury Design Festival jest promowanie rodzimego, a nawet lokalnego wzornictwa przemysłowego. Wydarzenie ma na celu udowodnić, że ciekawy design i jakość nie są zarezerwowane tylko dla produktów zagranicznych, ale również dla tych tworzonych przez polskich twórców,których owoc pracy na co dzień możemy doceniać w swoim mieszkaniu, biurze czy miejscu wypoczynku. W ramach wystaw zaprezentowano m.in.: Dizajn z Warmii – Jacek Wojciech Suszek, Tkanina z Mazur – Anna Bałdyga, Uwolnić projekt - Państwowe Muzeum Etnograficzne, Współorganizator: Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”.

MamBoGram.pl

Fundacja To My

Projekt w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2015-2016”, którego realizatorem była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Został też dofinansowany ze środków programu „MIGI - fundusz wsparcia” Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.

MamBoGram.pl

Darmowa polskojęzyczna platforma do prostego budowania internetowych gier/grywalizacji. Każdy może skorzystać z platformy - zagrać albo stworzyć własną grę. Może też skorzystać z pomocy Fundacji To My.

Twoja gra

Fundacja To My

Formalnie projekt był spinany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Luzinie, która zakupiła nagrody w konkursie ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w projekcie „Twoja gra” w ramach konkursu „Zadania specjalne LABIB”, który jest elementem programu Labib finansowanego w ramach umowy zawartej pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Twoja gra

11 osób związanych z bibliotekami i siecią LABIB zorganizowało 11 gier na bezpłatnej platformie grywalizacyjnej MamBoGram.pl (http://mambogram.pl/). Każda gra była inna i odpowiadała zainteresowaniom albo potrzebom tych osób i ich otoczenia. Zazwyczaj nie pracowali nad swoją grą sami - mieli do pomocy pracowników bibliotek albo ludzi z najbliższego otoczenia, a także wsparcie organizatorów projektu z Fundacji To My. Główną nagrodą w każdej grze był czytnik e-booków.

Planeta Zapomnianych Książek

Fundacja To My

Projekt został sfinansowany dzięki wygranej w konkursie Odkryj e-wolontariat.

Planeta Zapomnianych Książek

Planeta Zapomnianych Książek to pierwsza internetowa grywalizacja kulturalna, którą zrealizował zespół Fundacji To My.

Kreatywna Stawiguda

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Projekt został sfinansowany przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Stawiguda.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Działanie polegające na zorganizowaniu cyklu zajęć mających na celu rozbudzenie wyobraźni uczestników oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób ciekawy i kreatywny.

Plener Malarski

Stowarzyszenie "Razem dla Łaniewa"

Wydarzenie ramach projektu „Krok w Przyszłość” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Plener Malarski

Spotkanie podsumowujące projekt razem z wystawą obrazów odbyło się na przystani w Łaniewie.

Polak-Warmiak-Obywatel

Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

VariArt

Projekt pn. „Polak – Warmiak – Obywatel” – cykl wydawniczy pisma kulturalno-literackiego „VariArt” polegał na wydaniu 4 numerów pisma kulturalno-literackiego „VariArt” oraz na zorganizowaniu dyskusji panelowej „Współistnienie (Polak – Warmiak – Obywatel)” na temat współczesnego patriotyzmu, świadomości regionalnej oraz ruchów obywatelskich. Parterem projektu była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Możesz zrealizować swoje wydarzenie w WBP, skontaktuj się z nami: tel. 895249046, promocja@wbp.olsztyn.pl

Wygenerowano: 15-05-2017