Wymiennik Kulturalny NGO to miejsce, w którym organizacje pozarządowe z województwa warmińsko-mazurskiego prezentują swoje dokonania w zakresie szeroko rozumianych projektów kulturalnych od 2016 r. Organizacje mogą tu promować swoje osiągnięcia, szukać inspiracji, łatwo znajdować kontakty i informacje oraz pokazać, jak wielki jest potencjał trzeciego sektora.

O bazieDołącz swój projekt

XI Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Akademia Trzeciego Wieku

Senat RP, Gmina Olsztyn, przy wsparciu Urzęd Miasta w Olsztynie, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, UWM i MOK

Spotkanie odbyło się pod hasłem " Polonia i Polacy w krajach europejskich - prawa, perspektywy, oczekiwania". W spotkaniu uczestniczyło 97 gości zza granicy (Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Austria, Rumunia, Czechy) oraz 13 delegatów z UTW z Polski. Uczestnicy pogłębili wiedzę z historii i kultury polskiej, umacniając więź i rozwijając kontakty z Polską. Doszło do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Kontkat: e-mail: zarzad@atwolsztyn.pl, tel. 506 067 333


IV Warmińsko-Mazurski Festiwal Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku „Hej, kolęda”

Akademia Trzeciego Wieku

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy wsparciu MOK

W festiwalu udział wzięło 10 chórów, 4 zespoły wokalne - ogółem 273 uczestników.

Kontkat: e-mail: zarzad@atwolsztyn.pl, tel. 506 067 333


Klub Miłośników Fotografii

Akademia Trzeciego Wieku

Działalność koła ukierunkowana jest na doskonalenie umiejętności jej członków w zakresie fotografowania, nowego spojrzenia okiem obiektywu na otaczającą rzeczywistość. Poplenerowa wystawa "Cztery pory roku w obiektywie seniora" odbędzie się w czerwcu 2018 w Galerii Stary Ratusz.

Kontkat: e-mail: zarzad@atwolsztyn.pl, tel. 506 067 333


Szkolna Liga Szachowa Szalonego Krasnoluda 2017/2018

Fundacja Szalony Krasnolud

Fundacja PKO BP

Rozgrywki szachowe zawodników grupowanych w ligi - zaplanowane na lata 2017-2018 w siedzibie Fundacji Szalony Krasnolud. Mogą w nich brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. Początek 7 października 2017 r. Link do regulaminu: http://szalonykrasnolud.pl/wp-content/uploads/2017/08/KOMUNIKAT-ORGANIZACYJNY-SzLSz2017.2018.pdf

Kontkat: e-mail: fundacja@szalonykrasnolud.pl, tel. 608689782


Budowniczy Zamku w Olsztynie - gra planszowa

Fundacja Szalony Krasnolud

Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” i Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert dotyczącego dofinansowania wkładu własnego do projektów organizacji pozarządowych finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Opracowanie i wydanie gry planszowej, której przedmiotem jest Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, poprzedzone zajęciami z dziećmi (4-9 lat) podczas Wakacyjnych Czwartków z Mikołajem Kopernikiem w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, zajęciami profilaktycznymi z udziałem młodzieży gimnazjalnej i Wieczorem Regionalnych Gier współorganizowanym z  Martą Kruk, przewodnikiem PTTK w Olsztynie.

Kontkat: e-mail: fundacja@szalonykrasnolud.pl, tel. 608689782


Zajęcia profilaktyczne 2017 - część II

Fundacja Szalony Krasnolud

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie (MZPiTU)

Kontynuacja zajęć profilaktycznych z wykorzystaniem gier planszowych i logicznych u Szalonego Krasnoluda w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Kontkat: e-mail: fundacja@szalonykrasnolud.pl, tel. 608689782


Nagrody Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka

Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka

Projekt finansowany przez sponsorów i darczyńców.

Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka w Olsztynie jest kontynuatorem fundowania nagród Talent Roku, przyznawanych przez 10 lat przez Fundację Środowisk Twórczych, a z nazwą Stowarzyszenia realizowanych od kolejnych 3 lat. Nagrodę otrzymuje twórca lub grupa artystyczna, bez względu na rodzaj uprawianej aktywności twórczej, wiek twórców, miejsce pochodzenia czy rodzaj wykształcenia, prezentująca potencjał artystyczny, kreacyjne zdolności animowania środowiska na rzecz kultury, czy podejmująca interwencje w kulturze przynoszące konkretny rezultat. Nagrodę i tytuł „Talent Olsztyna” może otrzymać artysta, który mieszka i tworzy w Olsztynie. Nagrodę i tytuł „Uskrzydleni” mogą otrzymać nie tylko twórcy z regionu, ale też animatorzy życia kulturalnego, inicjatorzy wydarzeń artystycznych itp. W 2017 r. wnioski o nagrodę można przysyłać do końca października.

Kontkat: e-mail: elamierzynska@o2.pl, tel. 607 807 707


W kierunku profesjonalizacji NGO

Związek Stowarzyszeń Razem w Olsztynie

Finansowane ze środków Gminy Gietrzwałd.

Wsparcie organizacji pozarządowych z Gminy Gietrzwałd poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/warsztatów, prowadzenie doradztwa księgowego, przygotowanie i przeprowadzenie kawiarenki obywatelskiej oraz opracowanie i przekazanie listy sprawdzającej tj. niezbędnych dokumentów do prawidłowego prowadzenia organizacji pozarządowej zgodnie z wymogami formalnymi. Zrealizowano w 2016 r.

Kontkat: e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com, tel. 504 298 231


Młodzi chcą…!

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Młyn

Finansowane ze środków Miejskiego Zespółu Profilaktyki, Terapii i  Uzależnień w Olsztynie.

Projekt uruchamiający i wspierający chęć poznania i porozumienia pomiędzy młodymi a dorosłymi skierowany do gimnazjalistów. Opiera się na pozalekcyjnych zajęciach warsztatowych i nowatorskiej formie debaty , która w równym stopniu angażuje młodych i dorosłych uczestników. Istotnym akcentem projektu jest wykorzystywanie biblioteki jako przyjaznego miejsca służącego międzypokoleniowej wymianie myśli, poglądów i opinii. Projekt odbywa się cyklicznie dwa razy w roku, do tej pory przeprowadzono już sześć edycji.

Kontkat: e-mail: mlyn-olsztyn@o2.pl, tel. 507 617 656


Warsztaty „Architektura Olsztyna i innych miast Warmii”

Fundacja Formwell

Dofinansowanie ze środkow Urzędu Miasta Olsztyn.

Spacer po Olsztynie z przewodnikiem połączony z wykładami dotyczącymi kolejnych okresów architektonicznych. Zajęcia odbywały się w ramach trzeciej edycji festiwalu Warmia Mazury Design Festival. Tematyka warsztatów: Warmia biskupów warmińskich (średniowieczne w architekturze), Okres polski na Warmii (renesans, barok, klasycyzm w architekturze Warmii), Okres pruski na Warmii (historyzm, eklektyzm, secesja, modernizm – w  architekturze), Okres powojenny na Warmii (postmodernizm), Okres współczesny.

Kontkat: e-mail: kontakt@formwell.pl, tel. 660 783 751


Wystawy w ramach Warmia Mazury Design Festival

Fundacja Formwell

Wydarzenia współfinansowane przez Urząd Miasta Olsztyn.

Celem Warmia Mazury Design Festival jest promowanie rodzimego, a nawet lokalnego wzornictwa przemysłowego. Wydarzenie ma na celu udowodnić, że ciekawy design i jakość nie są zarezerwowane tylko dla produktów zagranicznych, ale również dla tych tworzonych przez polskich twórców, których owoc pracy na co dzień możemy doceniać w swoim mieszkaniu, biurze czy miejscu wypoczynku. W ramach wystaw zaprezentowano m.in.: Dizajn z Warmii – Jacek Wojciech Suszek, Tkanina z Mazur – Anna Bałdyga, Uwolnić projekt - Państwowe Muzeum Etnograficzne, Współorganizator: Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”.

Kontkat: e-mail: kontakt@formwell.pl, tel. 660 783 751


MamBoGram.pl

Fundacja To My

Projekt w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2015-2016”, którego realizatorem była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Został też dofinansowany ze środków programu „MIGI - fundusz wsparcia” Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.

Darmowa polskojęzyczna platforma do prostego budowania internetowych gier/grywalizacji. Każdy może skorzystać z platformy - zagrać albo stworzyć własną grę. Może też skorzystać z pomocy Fundacji To My.

Kontkat: e-mail: fundacjatomy@gmail.com, tel. 606 838 546


Twoja gra

Fundacja To My

Formalnie projekt był spinany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Luzinie, która zakupiła nagrody w konkursie ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w projekcie „Twoja gra” w ramach konkursu „Zadania specjalne LABIB”, który jest elementem programu Labib finansowanego w ramach umowy zawartej pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

11 osób związanych z bibliotekami i siecią LABIB zorganizowało 11 gier na bezpłatnej platformie grywalizacyjnej MamBoGram.pl (http://mambogram.pl/). Każda gra była inna i odpowiadała zainteresowaniom albo potrzebom tych osób i ich otoczenia. Zazwyczaj nie pracowali nad swoją grą sami - mieli do pomocy pracowników bibliotek albo ludzi z najbliższego otoczenia, a także wsparcie organizatorów projektu z Fundacji To My. Główną nagrodą w każdej grze był czytnik e-booków.

Kontkat: e-mail: fundacjatomy@gmail.com, tel. 606 838 546


Planeta Zapomnianych Książek

Fundacja To My

Projekt został sfinansowany dzięki wygranej w konkursie Odkryj e-wolontariat.

Planeta Zapomnianych Książek to pierwsza internetowa grywalizacja kulturalna, którą zrealizował zespół Fundacji To My.

Kontkat: e-mail: fundacjatomy@gmail.com, tel. 606 838 546


Historia lokalna

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Miasta Olsztyna, Bawarskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, Rodziny i Integracji, Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku.

Cyklem spotkań poświęconych m.in. tematyce historycznej. W ramach projektu odbywają się odczyty dotyczące tradycji, kultury, promowane są nowe pozycje książkowe tematycznie związane z Olsztynem. W ramach realizacji zadania organizowane są przeważnie cztery spotkania związane z ważnymi wydarzeniami w życiu miasta.

Kontkat: e-mail: kplocharska@agdm.pl, tel. 89/523 69 90


Letnie zabawy z językiem niemieckim

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku, Bawarskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, Rodziny i Integracji oraz Stowarzyszenia dawnych mieszkańców Olsztyna w Gelsenkirchen.

Projekt ma celu ma m.in. pogłębienie tożsamości narodowej oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. Skierowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat. Uczestnicy aktywnie biorą udział w zajęciach z języka niemieckiego, historycznych, ruchowych i plastycznych. W ramach edukacji regionalnej zwiedzają region, poznając jego historię. Odbywają się również warsztaty poświęcone historii i kulturze Niemiec. Dodatkową atrakcją są także warsztaty szachowe.

Kontkat: e-mail: kplocharska@agdm.pl, tel. 89/523 69 90


Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządu Miasta Olsztyna, Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku, Bawarskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, Rodziny i Integracji oraz Stowarzyszenia dawnych mieszkańców Olsztyna w Gelsenkirchen.

Tradycyjne i niezwykle istotne spotkanie zarówno dla członków OSMN, jak i przedstawicieli wszystkich mniejszości narodowych z regionu oraz całego kraju. Organizowany festyn odbywa się w przepięknej scenerii nad brzegiem jeziora, gdzie przedstawiciele różnych mniejszości narodowych i etnicznych prezentują swój dorobek artystyczny oraz wszystko to, co łączy się z ich kulturą.

Kontkat: e-mail: kplocharska@agdm.pl, tel. 89/523 69 90


Nowe sztuki wizualne Olsztyn

Przestrzeń Sztuki Wizualnej

Gmina Olsztyn

Zajęcia z nowych mediów wizualnych wykorzystywanych w kulturze i sztuce dla dzieci z olsztyńskich szkół.

Kontkat: e-mail: vas@spacevjmeeting.net


NOWE SZTUKI WIZUALNE 2- zajęcia dla dzieci z nowych mediów

Przestrzeń Sztuki Wizualnej

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji cyfrowych – umiejętności posługiwania się programami do obróbki wizualnej, poznanie technik nowych mediów oraz stworzenie przestrzeni do ekspresji twórczej przy pomocy technologii. Zajęcia odbyły się między innymi w szkołach. Efektem działań były prezentacje oraz konkurs, wystawa w planetarium i konferencja prasowa.

Kontkat: e-mail: vas@spacevjmeeting.net


Kreatywna Stawiguda

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Działanie polegające na zorganizowaniu cyklu zajęć mających na celu rozbudzenie wyobraźni uczestników oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób ciekawy i kreatywny.

Kontkat: tel. 89 512 62 21


Motywacyjna Stawiguda

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Projekt finansowany przez Gminę Stawiguda.

Projekt dotyczy motywacji, w szczególności odkrycia zasobów uczestników oraz ukierunkowanie ich na działanie, aktywność osobistą i społeczną. Projekt startuje we wrześniu 2017.

Kontkat: tel. 89 512 62 21


Pozytywna strategia – bo w nas moc i energia

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Projekt zrealizowany przy pomocy darczyńców oraz wolontariuszy prowadzących zajęcia.

Celem projektu było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności społecznej, rozwijania swoich zainteresowań, kreatywnego spędzania czasu wolnego, a także wzrost umiejętności działania i odpoczywania w grupie poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

Kontkat: tel. 89 512 62 21


Ekoludzie w Stawigudzie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Akcja ekologiczna, happening i festyn rodzinny dla mieszkańców Gminy Stawiguda podczas którego, odbył się pokaz mody z recyklingu, festiwal piosenki ekologicznej, zbiórka makulatury, warsztaty ekologiczne, otwarcie przyszkolnego ogrodu oraz wspólne eko-biesiadowanie.

Kontkat: tel. 89 512 62 21


Ten świat jest wspólny – marzenia mamy takie same

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda

Dofinansowanie z budżetu Gminy Stawiguda

Zajęcia integracyjne uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie z uczniami niepełnosprawnymi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Drugim działaniem projektowym był wyjazd do Warszawy na wystawę "Wystawa niewidzialna", gdzie młodzież mogła doświadczyć funkcjonowania w życiu codziennym bez użycia narządu wzroku.

Kontkat: tel. 89 512 62 21


Magiczna Noc Kupały

Stowarzyszenie Razem dla Łaniewa

Projekt dofinansowany został przez Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia.

To kolejna inicjatywa społeczna Stowarzyszenia „Razem dla Łaniewa”. Projekt dofinansowany został przez Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w ramach programu „Charytatywnie – aktywnie spełniamy marzenia nie tylko nasze”.

Kontkat: e-mail: laniewo79@wp.pl, tel. 606769851


Plener Malarski

Stowarzyszenie Razem dla Łaniewa

Spotkanie podsumowujące projekt razem z wystawą obrazów odbyło się na przystani w Łaniewie.

Kontkat: e-mail: laniewo79@wp.pl, tel. 606769851


Polak-Warmiak-Obywatel

Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt pn. „Polak – Warmiak – Obywatel” – cykl wydawniczy pisma kulturalno-literackiego „VariArt” polegał na wydaniu 4 numerów pisma kulturalno-literackiego „VariArt” oraz na zorganizowaniu dyskusji panelowej „Współistnienie (Polak – Warmiak – Obywatel)” na temat współczesnego patriotyzmu, świadomości regionalnej oraz ruchów obywatelskich. Parterem projektu była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Kontkat: e-mail: aresztsztuki@gmail.com


Rajd rowerowy „Wójtowo na rowerowo”

Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Zorganizowało rajd rowerowy dla mieszkańców Wójtowa pod hasłem „Wójtowo na rowerowo”. W biurze rajdu, każdy uczestnik wpisał się na listę uczestników i otrzymał mapkę trasy rajdu, wodę, jabłko i plecak z logo: „Wójtowo z charakterem” oraz opaski odblaskowe. W akcji wzięło udział 22 kolarzy w wieku od 2 lat do 60+.

Kontkat: e-mail: wspolnewojtowo@gmail.com


IV Potyczki Sąsiedzkie – Wójtowo

Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo

Nagrody sfinansowane prze sponsorów. Organizatorzy imprezy – Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo, Sołtys oraz Rada Sołecka Wójtowa, Sołectwo Kaplityny zapewnili inne atrakcje: animacje z firmy Sniper, masaże, warkoczyki dla dzieci oraz zabawy Cosinus Olsztyn, stoisko do mierzenia ciśnienia.

Z okazji Dnia Dziecka w Wójtowie odbyły się IV „Potyczki Sąsiedzkie” - zawody sportowe mieszkańców gminy Barczewo zorganizowane na PZU Trasie Zdrowia „Wójtowianka”. Wystarczyło się tylko zarejestrować, pobrać kartę zawodnika i ruszyć na 10 różnych stacji. Każdy uczestnik dostał Dyplom ukończenia trasy, a także wylosowano dużo atrakcyjnych nagród. Można było kupić książkę z autografem autorki Heleny Piotrowskiej. Był także punkt gastronomiczny na wysokim poziomie z dostępem do ogniska.

Kontkat: e-mail: wspolnewojtowo@gmail.com


Możesz zrealizować swoje wydarzenie w WBP, skontaktuj się z nami: tel. 895249046, promocja@wbp.olsztyn.pl

Wygenerowano: 20-03-2018