wersja internetowa

Bibliotekarz Olsztyński
Bibliotekarz Warmińsko-MazurskiBIBLIOTEKARZ Warmińsko-Mazurski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. - [R. 17] : 1998›. - Olsztyn : WBP. - 21 cm
Kwart. - Adres red.: ul. 1 Maja 5, 10-017 Olsztyn. - Poprz. tyt.: Bibliotekarz Olsztyński. - ISSN 1426-4218

Pierwszy numer "Bibliotekarza Olsztyńskiego", kwartalnika wydawanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, ukazał się w 1983 r. Tradycja wydawania w Olsztynie pisma bibliotekarskiego sięga lat 70. W latach 1973-1975 olsztyński oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich firmował identyczny tytuł. Pismo to o przyzwoitym - na tamte czasy - poziomie poligraficznym okazało się zbyt kosztowne. Po jego likwidacji do inicjatywy środowiskowej w podobnej postaci nie udało się wrócić. Wówczas Biblioteka Wojewódzka rozpoczęła wydawanie "Materiałów Informacyjno-Bibliograficznych WBP", pisma do użytku wewnętrznego, publikowanego w formie powielaczowej. "Materiały" ukazywały się do końca 1982 roku. W 1983 r. zmieniły tytuł na "Bibliotekarz Olsztyński" zachowując wiele starych cech: format, technikę powielaczową, status pisma tylko do użytku wewnętrznego, wiele tych samych działów. Stałymi elementami pozostały kalendaria rocznic i obchodów, zestawienia bibliograficzne, kalendaria wydarzeń bibliotecznych, pomoce metodyczne, materiały sprawozdawcze.

Od początku powstania pisma do 1987 r. przewodniczącym kolegium redakcyjnego (a praktycznie również sekretarzem redakcji) był Jan Burakowski. W latach 1988 - 2003 funkcję tę pełnił dyrektor Roman Ławrynowicz. Z jego odejściem na emeryturę obowiązki redaktora naczelnego przejął dyrektor WBP Andrzej Marcinkiewicz.

Od 1988 r. "Bibliotekarz Olsztyński" zmienił szatę graficzną i wprowadził układ działów obowiązujący do dziś. Materiały grupowane są w następujących cyklach: W naszych bibliotekach, Ludzie z kręgu książki, Warto wiedzieć, Pomoce metodyczne, Zestawienia bibliograficzne, Nowości wydawnicze, Kalendarium rocznic i obchodów, Kalendarium wydarzeń z życia bibliotek publicznych.

W 1999 r. nastąpiła zmiana tytułu na "Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski" (zmieniły się także okładka i format), rozszerzono zespół o przedstawicielkę Elbląga, ponadto "BW-M" otrzymał równoległą do drukowanej wersję internetową. Zmiana granic województwa spowodowała, że na łamach "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego" stałymi gośćmi stały się biblioteki z dotychczasowych województw suwalskiego i elbląskiego. Od 1992 roku pismo, mimo że jest kwartalnikiem, praktycznie ukazuje się w cyklu półrocznym - wydawane są numery łączne 1/2 i 3/4.

Z założenia odbiorcami periodyku są bibliotekarze z bibliotek publicznych województwa. Oprócz informacji, pomocy metodycznych jest w nim miejsce na wymianę doświadczeń. Tradycyjnie zamieszcza się w piśmie analizy rocznej działalności bibliotek w województwie. Pozwalają one bibliotekarzom porównać aktywność i wyniki swojej placówki z innymi. Redakcja stale zachęca do przysyłania materiałów: relacji z imprez, konkursów, otwarcia obiektów. Ma to znaczenie integrujące.

Część materiałów ma charakter dokumentacyjny (wyniki konkursów, sprawozdania, kalendaria biblioteczne). Mogą one stanowić pomoc dla przyszłego badacza odtwarzającego dzieje bibliotekarstwa publicznego w województwie.