• 15.12.2016 r. – zawarto dziesiąty aneks do umowy na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.
 • 18.09.2013 r. – zatwierdzenie wniosku o płatność końcową
 • 24.10.2012 r. – konferencja prasowa dotycząca projektu - uroczyste otwarcie zrewitalizowanego budynku.
 • 10.09.2012 r. – wewnętrzne spotkanie pracowników WBP, którzy zapoznali się ze zmianami dokonanymi w  budynku przy ul. 1 Maja 5 w ramach projektu.
 • 23.08.2012 r. – otwarto ponownie Dział Zbiorów Specjalnych dla użytkowników.
 • 20.08.2012 r. – do zrewitalizowanego budynku przeprowadzono jednostki organizacyjne WBP z umieszczono czasowo w budynkach przy ul. Żołnierskiej 11 c i przy ul. Gałczyńskiego 3. W budynku przy ul. Żołnierskiej 11 c pozostała jedynie „Piątka”, czyli Oddział Literatury dla Dzieci i Młodzieży.
 • 20.07.2012 r. – dokonano odbioru końcowego budynku.
 • 05.06.2012 r. – zawarto umowę na dostawę wyposażenia Pracowni Starych Technik Drukarskich z Markiem Gardzielewskim
 • 31.05.2012 r. – zawarto umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego z firmą Doradztwo Finansowe - Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta
 • 31.05.2012 r. – wykonawca prac budowlanych (Budoprzem Spółka z o.o.) zgłosił gotowość do odbioru końcowego
 • 28.05.2012 r. – zawarto umowę na roboty uzupełniające z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego BUDOPRZEM Spółką z o.o.
 • 24.05.2012 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (Budoprzem Spółka z o.o.) i podwykonawców oraz Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.).
 • 10.05.2012 r. – zawarto umowę na dostawę mebli, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia pracowni specjalistycznych z firmą ABEA Robert Pierzycki,
 • 09.05.2012 r. – zawarto umowę na dostawę i montaż wyposażenia komputerowego z firmą CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gąbka Spółka jawna,
 • 23.04.2012 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (Budoprzem Spółka z o.o.) i podwykonawców oraz Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.).
 • 26.03.2012 r. – zawarto umowę na budowę węzła cieplnego z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie.
 • 20.03.2012 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonawców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.).
 • 19.03.2012 r. – zawarto umowę na roboty dodatkowe z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego BUDOPRZEM Spółką z o.o.,
 • 19.03.2012 r. – zawarto umowę na dostawę i montaż mebli z firmą Mikomax 2 - Meble Biurowe Sp. z o.o.
 • 28.02.2012 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonawców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.).
 • 23.02.2012 r. – zawarto piąty aneks do umowy na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.
 • 27.01.2012 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonawców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.).
 • 12.01.2012 r. – podpisano aneks nr 3 do umowy z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego BUDOPRZEM Spółką z o.o.
 • 10.01.2012 r. – podpisano aneks do umowy inwestycyjnej na udzielenie WBP w 2011 r. dotacji celowej na dofinansowanie projektu ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • 03.01.2012 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonawców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.).
 • 22.11.2011 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonawców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.), Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 • 26.10.2011 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonawców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.), Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 • 30.09.2011 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonawców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.), Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 • 29.09.2011 r. – podpisano aneks nr 2 do umowy z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego BUDOPRZEM Spółką z o.o.
 • 30.08.2011 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonawców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.).
 • 28.07.2011 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonawców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.).
 • 21.06.2011 r. – zawarto czwarty aneks do umowy na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.
 • 20.06.2011 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonawców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.).
 • 29.04.2011 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawiciela WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonawców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.) oraz projektantów (Pracownia Projektowa "AKON" Anna Ceynowa).
 • 21.04.2011 r. r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonawców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.).
 • 11.04.2011 r. – podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego - z Pracownią Projektową "AKON" Anna Ceynowa.
 • 31.03.2011 r. – podpisano aneks do umowy na pełnienie funkcji inżyniera projektu (nadzoru inwestorskiego) - z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o.
 • 31.03.2011 r. – podpisano aneks do umowy z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego BUDOPRZEM Spółką z o.o.
 • 16.03.2011 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.), Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.) oraz podwykonawców.
 • 23.02.2011 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.) i podwykonwaców, Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.) oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • 20.01.2011 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.), Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.) oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • 16.12.2010 r. – odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu. Do pobrania: informacja o projekcie, zaproszenie
 • 01.12.2010 r. – odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli WBP w Olsztynie, Wykonawcy (BUDOPRZEM Spółka z o.o.), Inżyniera projektu (Grontmij Polska Spółka z o.o.), Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • 23.11.2010 r. – podpisano trzeci aneks do umowy inwestycyjnej na udzielenie WBP w 2010 r. dotacji celowej na dofinansowanie projektu ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • 12.11.2010 r. – przekazano teren i plac budowy Wykonawcy robót firmie BUDOPRZEM.
 • 08.11.2010 r. – podpisano umowę z Wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego BUDOPRZEM Spółką z o.o., ul. Orkana 5b, 10-012 Olsztyn.
 • 29.09.2010 r. – wykonano projekt wykonawczy - Pracownia Projektowa„AKON” Anna Ceynowa.
 • 22.09.2010 r. – ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót budowlanych.
 • 01.09.2010 r. – podpisano drugi aneks do umowy inwestycyjnej na udzielenie WBP w 2010 r. dotacji celowej na dofinansowanie projektu ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • 25.08.2010 r. – podpisano umowę z Wykonawcą - Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, na pełnienie funkcji Inżyniera projektu (nadzór inwestorski).
 • 05.08.2010 r. – powtórnie ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera projektu (nadzór inwestorski).
 • 05.08.2010 r. – unieważniono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera projektu (nadzór inwestorski) – cena najniższej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • 27.07.2010 r. – ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera projektu (nadzór inwestorski).
 • 16.06.2010 r. – wykonano projekt budowlany - Pracownia Projektowa „AKON” Anna Ceynowa.
 • 15.06.2010 r. - zawarto trzeci aneks do umowy na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 4.2 Rewitalizacja miast
 • 25.05.2010 r. – podpisano aneks do umowy inwestycyjnej na udzielenie WBP w 2010 r. dotacji celowej na dofinansowanie projektu ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • 06.04.2010 r. – podpisano drugi aneks do umowy na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.
 • 01.03.2010 r. – podpisano pierwszy aneks do umowy na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.
 • 15.02.2010 r. – podpisano umowę inwestycyjną na udzielenie WBP w 2010 r. dotacji celowej na dofinansowanie projektu ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • 12.01.2010 r. – podpisano aneks nr 3 do umowy inwestycyjnej na udzielenie WBP w 2009 r. dotacji celowej na dofinansowanie projektu ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • 28.12.2009 r. – podpisanie umowy z Pracownią Projektową „AKON” Anna Ceynowa na wykonanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem budowlanym decyzji pozwalających na realizację zadania.
 • 28.12.2009 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych dot. pełnienia funkcji inwestora zastępczego obsługi fazy przygotowania zadania do realizacji.
 • 28.12.2009 r. – podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.
 • 17.11.2009 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy inwestycyjnej na udzielenie WBP w 2009 r. dotacji celowej na dofinansowanie projektu ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • 10.09.2009 r. – złożenie wniosku aplikacyjnego - Konkurs nr 01/09/4.2. Wniosek został zarejestrowany pod numerem rejestracyjnym: WND-RPWM.04.02-28-003/09.
 • 23.06.2009 r. – podpisanie aneksu nr 1 do umowy inwestycyjnej na udzielenie WBP w 2009 r. dotacji celowej na dofinansowanie projektu ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • 20.01.2009 r. – podpisanie umowy inwestycyjnej na udzielenie WBP w 2009 r. dotacji celowej na dofinansowanie projektu ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • 18.08.2008 r. – rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Wybrano ofertę Pracowni Projektowej „AKON” Anna Ceynowa, 10-672 Olsztyn, ul. Elbląska 125.
 • 30.06.2008 r. – podpisanie umowy z Tarnowską Fundacją Kultury na aktualizację studium wykonalności.
 • 09.05.2008 r. – ogłoszenie konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.
 • 11.03.2008 r. – podpisanie umowy na wykonanie konserwatorskich badań stratygrafii malarskich i programu prac konserwatorskich elewacji WBP.
 • 25.02.2008 r. – podpisanie umowy z Tarnowską Fundacją Kultury na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego.
 • 21.02.2008 r. – ogłoszenie zamówienia na wykonanie konserwatorskich badań stratygrafii malarskich i programu prac konserwatorskich elewacji WBP.
 • 12.02.2008 r. – podpisanie umowy z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Spółka z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn – dot. pełnienia funkcji inwestora zastępczego obsługi fazy przygotowania zadania do realizacji.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie