• 15.12.2016 r. – zawarto dziesiąty aneks do umowy na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.
  • 18.09.2013 r. – zatwierdzenie wniosku o płatność końcową
  • 24.10.2012 r. – konferencja prasowa dotycząca projektu - uroczyste otwarcie zrewitalizowanego budynku.
  • 10.09.2012 r. – wewnętrzne spotkanie pracowników WBP, którzy zapoznali się ze zmianami dokonanymi w  budynku przy ul. 1 Maja 5 w ramach projektu.
  • 23.08.2012 r. – otwarto ponownie Dział Zbiorów Specjalnych dla użytkowników.
  • 20.08.2012 r. – do zrewitalizowanego budynku przeprowadzono jednostki organizacyjne WBP z umieszczono czasowo w budynkach przy ul. Żołnierskiej 11 c i przy ul. Gałczyńskiego 3. W budynku przy ul. Żołnierskiej 11 c pozostała jedynie „Piątka”, czyli Oddział Literatury dla Dzieci i Młodzieży.
  • 20.07.2012 r. – dokonano odbioru końcowego budynku.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie