Biblioteka Publiczna w Svaneke

Biblioteka Publiczna w Svaneke stanowi doskonały przykład placówki publicznej w służbie społeczności lokalnej. Działają przy niej warsztaty tkackie, klub brydżowy, szachowy, koło gospodyń, odbywają się zajęcia z jogi, organizowane są rozgrywki bingo dla osób starszych, działa także kawiarnia połączona z czytelnią. Biblioteka aktywnie współpracuje z lokalnymi organizacjami zrzeszającymi emerytów. Efektem jest wspólny projekt polegający na organizowaniu przez bibliotekę szkoleń dla członków tychże organizacji w zakresie nowych technologii.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego