Biblioteka Publiczna w Nexø

Biblioteka Publiczna w Nexø mieści się w budynku po dawnym urzędzie stąd jej przestrzeń oraz kolejny punkt usług obywatelskich. Ciekawostką biblioteki jest to, że wśród formalności urzędowych, które załatwiane były w jej murach, trafił się też ślub. Odbył się on w sali wykorzystywanej z reguły do celów edukacyjnych. Biblioteka specjalizuje się w organizowaniu szkoleń z zakresu nowych technologii począwszy od obsługi telefonów komórkowych po wykorzystanie Internetu dla osób starszych i tych, którym te zagadnienia sprawiają trudności. Szacuje się, że problem ten dotyczy 40% populacji, które potrzebują wsparcia na poziomie doskonalenia posiadanych umiejętności oraz kolejnych 40%, które wymagają edukacji od podstaw. Obecnie organizowane jest szkolenie dla połączonej kadry biblioteki i filii urzędu, które pozwoli potem na edukację społeczeństwa tak, aby wprowadzić jak największą samoobsługę w dostępie do placówek tego typu i ich usług przy aktywnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje Internet.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego