Biblioteka Publiczna w Hasle

Biblioteka Publiczna w Hasle jest biblioteką o najniższych obrotach rocznych wśród bornholmskich placówek, więc podobnie jak do kilku innych z nich wprowadzono do niej swoistą filię lokalnego urzędu. Dzięki świadczeniu w bibliotece tego typu usług obywatelskich mieszkańcy najbliższych okolic mogą załatwić najpilniejsze sprawy administracyjne (dowód osobisty, prawo jazdy, podatki, paszporty) w przyjaznym dla nich otoczeniu biblioteki publicznej. Stanowiska obsługiwane są przez urzędników, ale dąży się do sytuacji, aby w miarę potrzeb bibliotekarz mógł zastąpić urzędnika i odwrotnie. Konsekwencją niskich obrotów placówki jest także konieczność ekonomizacji jej usług. Postanowiono w związku z tym ograniczyć godziny obsługi placówki przez bibliotekarza, na rzecz jak najszerszego wprowadzenia w niej usług samoobsługowych. Rolą bibliotekarza będzie przygotowanie kompletów wcześniej zamówionych przez użytkowników materiałów tak, aby mogli sami je odebrać w dogodnym dla nich terminie. Godziny dostępu do placówki pozostają więc elastyczne, natomiast nie jest potrzebna obecność bibliotekarza, który może pracować w mniejszym wymiarze godzin.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego