Biblioteka Publiczna w Gudhjem

Biblioteka Publiczna w Gudhjem jest niewielką placówką – podobnie jak i całe Gudhjem, liczące zaledwie 800 stałych mieszkańców. Jego cechą charakterystyczną, mającą wpływ na lokalną bibliotekę, jest upodobanie przez artystów i twórców, którzy tu osiedli oraz setki tysięcy turystów, którzy zatrzymują się w nim corocznie zmierzając wypływającym stąd promem na wysepkę Christansø. Przestrzeń biblioteczna jest tu doskonale zagospodarowana i może być wzorem organizacji różnego typu usług dla każdej niewielkiej placówki bibliotecznej. O artystycznym zacięciu mieszkańców Gudhjem świadczy sporych, jak na pomieszczenie biblioteki, wymiarów gablota prezentująca ich wybrane dzieła.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego