Biblioteka Publiczna w Aakirkeby

Biblioteka Publiczna w Aakirkeby stała się miejscem swoistego eksperymentu. Stwierdzono, że czytelnictwo młodzieży jest tak mało efektywne, że postanowiono wycofać z biblioteki cały księgozbiór młodzieżowy po to, aby stworzyć specjalną wydzieloną przestrzeń dla młodzieży. Punktem wyjścia do takiego rozwiązania było przekonanie, że najważniejsze jest spowodowanie, aby ta grupa w dalszym ciągu przywiązana była do biblioteki. Jeżeli jej przedstawiciele, zwani przez duńskich bibliotekarzy „pokoleniem Google”, nie interesują się obecnie tradycyjnymi źródłami wiedzy i informacji, należy spowodować, aby zostali oni przy bibliotece, a wtedy można szukać dróg dotarcia do nich oraz sposobów wspomagania ich procesów poznawczych i informacyjnych. Wspomnianą przestrzeń dla młodzieży stanowi pokój wyposażony w stanowiska komputerowe, wygodne siedziska, telewizor oraz gry i konsolę playstation. Kącik cieszy się spodziewanym zainteresowaniem.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego