Podróż z Trolem po bornholmskich bibliotekach

Podróż z Trolem po bornholmskich bibliotekach Allinge Gudhjem Svaneke Nexo Aakirkeby Ronne Hasle

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego