Projekt był współfinansowany z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem projektu było wzmocnienie współpracy międzyregionalnej poprzez transfer wiedzy z zakresu nowoczesnych usług w bibliotekach publicznych Danii do bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego oraz wzrost kompetencji zawodowych ich pracowników. W ramach projektu, skierowanego do bibliotek publicznych z terenu województwa oraz ich pracowników i użytkowników, został zorganizowany cykl szkoleń podnoszących kompetencje oraz umiejętności interpersonalne 30 bibliotekarzy. Cykl obejmował warsztaty w Polsce poświęcone głównie rozwojowi umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty w Danii, przygotowane przez duńskiego partnera, obejmujące tematykę z zakresu nowoczesnych usług bibliotecznych w Danii. Na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczeń oraz przy pomocy Wnioskodawcy i Partnera bibliotekarze opracowali koncepcje nowych usług, które posłużyły stworzeniu Katalogu nowych usług do wdrażania w publicznych bibliotekach gminnych. Efekty projektu zostały zaprezentowane podczas konferencji końcowej.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego