Katalog nowych usług do wdrażania w publicznych bibliotekach gminnych

Nazwa usługi: Kącik młodzieżowy - Relaks
Inspiracja: Usługa zaobserwowana podczas pobytu na Bornholmie w bibliotece w Aakirkeby
Grupa docelowa: Młodzież od 14 do 24 lat

Szczegółowy opis usługi

Biblioteka nidzicka w swoich działaniach promujących książkę i czytelnictwo dla nastolatków i młodzieży organizuje wiele różnorodnych form, m.in. spotkania autorskie, warsztaty (np. z ilustratorem książek, dziennikarskie, teatralne), „teatr przy stoliku” jak również koncerty muzyczne. Z naszych obserwacji wynika, że w w/w formach uczestniczy grupa młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce. Są to osoby, które bardzo często odwiedzają bibliotekę. Niestety, pozostała część młodzieży stanowiąca około 80-85%, nie korzysta z naszych usług.
W trakcie wyjazdu szkoleniowego na Bornholm miałem okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania biblioteki w Aakirkeby. Tu właśnie wdrożono dość kontrowersyjny pomysł - zorganizowano pomieszczenie bez książek, które służy młodym ludziom do zabawy i rozrywki. W małym pokoiku ustawiono dwa stanowiska komputerowe, pięć wygodnych foteli i telewizor z grami Playstation. Od tego momentu zanotowano wzrost liczby odwiedzin młodzieży, która znalazła swoje miejsce w bibliotece. Mając nadzieję, że jest to sposób na podniesienie atrakcyjności biblioteki w oczach młodych ludzi, postanowiliśmy skorzystać z doświadczenia duńskich bibliotekarzy.
Zaplanowaliśmy zorganizowanie kącika dla młodzieży wyposażonego w dwa fotele, sofę, telewizor z grami Playstation i wieżę stereo. Będzie to odrębne miejsce przygotowane specjalnie dla niej. Oprócz tradycyjnych usług zaproponujemy młodzieży coś bardziej nowoczesnego. Chodzi nam o to, aby młodzi ludzie, którzy przedtem w bibliotece nie bywali wcale albo już dawno o niej zapomnieli, odkryli naszą bibliotekę jako miejsce dla siebie – miejsce rozrywki, spędzania wolnego czasu.

Harmonogram wprowadzenia usługi

Etap przygotowawczy:
  1. Opracowanie koncepcji kącika dla młodzieży wspólnie z pracownikami biblioteki.
  2. Zlecenie wykonania projektu kącika dla młodzieży.
  3. Przygotowanie kosztorysu zakupu poszczególnych produktów wyposażenia.
W/w zamierzenia przewidujemy zrealizować w ciągu 2 miesięcy.
Etap wdrożeniowy:
  1. Przygotowanie pomieszczenia (demontaż ścianek działowych pokoiku – ksero).
  2. Zakup mebli i sprzętu.
  3. Działania promocyjne mające na celu rozreklamowanie nowej usługi biblioteki.
W/w zamierzenia przewidujemy zrealizować w ciągu 2 miesięcy.
Etap ewaluacji:
  1. Comiesięczna analiza statystyki odwiedzin i wypożyczeń nastolatków i młodzieży korzystającej z nowej usługi jak również z biblioteki.
Etap ewaluacji będzie trwał 8 miesięcy

Na czym polega innowacyjność wprowadzanej usługi?

Wierzymy, że wprowadzenie nowej usługi podniesie atrakcyjność naszej biblioteki w oczach młodzieży. Wydzielenie pomieszczenia tylko i wyłącznie dla młodych ludzi oraz zastosowanie nowoczesnych mediów zachęci ich do częstszych odwiedzin. Przygotujemy miejsce, w którym będą się mogli poczuć „na luzie”, zrelaksować się po zajęciach szkolnych. Kącik młodzieżowy - Relaks to miejsce, w którym będą mogli się po prostu spotykać.

Dodatkowe uwagi

Wśród ogółu użytkowników nidzickich bibliotek publicznych grupa wiekowa od sześciu do czternastu lat stanowi 34 procent, a grupa młodzieży w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat - już tylko 12 procent. Zamierzamy to zmienić.

Materiały i narzędzia niezbędne do wprowadzenia usługi

Zakup: 2 foteli i sofy lub 5 foteli, telewizora LCD z grami Playstation, wieży stereo.
Koszt zakupu mebli i sprzętu do kącika dla młodzieży to koszt ok. 8.000 zł. Ceny są uzależnione od produktu, który wybierzemy.

Pomysłodawca usługi

Imię i nazwisko: Janusz Kwiatek
Funkcja/Stanowisko w bibliotece: Dyrektor
Nazwa biblioteki: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy
Adres biblioteki: ul. Zamkowa 2
13-100 Nidzica
Numer telefonu do kontaktu: 89 625 20 57

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego