Warsztaty w Polsce

Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz transfer podstawowej wiedzy o bibliotekach publicznych w Danii

Warsztaty zostały zorganizowane w Dworze Kraplewo w dniach 16-17 czerwca 2009 r.

Podstawowym celem warsztatów było maksymalnie efektywne przygotowanie uczestników do indywidualnego przyswojenia i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas wizyty w Danii:

Cel ten został zrealizowany poprzez zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności interpersonalne oraz wykład z prezentacją na temat konieczności wprowadzenia nowych usług do bibliotek publicznych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia współpracy z bibliotekami duńskimi.

Program szkolenia obejmował:


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego