Warsztaty w Danii

Transfer wiedzy z zakresu nowoczesnych usług bibliotecznych

Zadaniem warsztatów w Danii był transfer wiedzy z Bornholmu do bibliotek publicznych województwa warmińsko‑mazurskiego w celu rozwinięcia w nich nowych, nietradycyjnych usług związanych np. z pracą z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dostawą usług na rzecz rozwoju środowiska lokalnego, rolą bibliotek w społeczeństwie informacyjnym.

Program warsztatów obejmował:

Poniedziałek, 14 września 2009 r.

Wtorek, 15 września 2009 r.

Środa, 16 września 2009 r.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego