Promocja projektu

Przez cały okres trwania projektu opinia publiczna jest informowana o pochodzeniu środków na realizację projektu z Programu – Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych finansowanego za pośrednictwem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego