Nowe usługi w bibliotekach publicznych województwa warmińsko‑mazurskiego

Zadaniem tego działania było praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów w Polsce i Danii.

Uczestnicy szkoleń przygotowali konspekty nowych usług, które wdrożą w bibliotekach macierzystych opierając się na zdobytej wiedzy, własnych zainteresowaniach zawodowych oraz na potrzebach środowiska. Pomagali im w tym przeszkoleni pracownicy WBP w Olsztynie. Z zebranych konspektów grupa bibliotekarzy z WBP przygotowała Katalog nowych usług do wdrażania w publicznych bibliotekach gminnych, jako propozycję do stosowania przez pozostałe biblioteki.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego