Konferencja podsumowująca projekt

Zadaniem tego działania było podsumowanie osiągnięć projektu i rozpowszechnienie informacji na jego temat wśród pracowników bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

Konferencja odbyła się 21 października 2009 r., a jej program obejmował:

Powitanie – Andrzej Marcinkiewicz, Dyrektor WBP w Olsztynie

Podsumowanie projektu Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych – Adrianna Walendziak, koordynator projektu

Prezentacje nowych usług – Beata Grudzińska z GBP w Kowalach Oleckich, Dorota Wieczorek z GBP w Lelkowie, Janusza Kwiatka z MGBP w Nidzicy, Bożena Kruszczyńska z MBP w Braniewie, Beata Krajewska-Wąsik z GBP w Komorowie Żuławskim, Kinga Groszkowska z MBP w Iławie, Przemysław Czechowski z MBP w Morągu, Anna Głowińska z MBP w Ostródzie, Maria Mikołajczyk z MBP w Mrągowie, Katarzyna Subotowicz z MGBP w Węgorzewie, Izabela Frąckowiak z WBP w Olsztynie

Prezentacja Katalogu nowych usług do wdrażania w publicznych bibliotekach gminnych – Renata Pietrulewicz, Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Olsztynie

User is the king! Rola biblioteki publicznej w zaspokajaniu potrzeb użytkowników w środowisku wirtualnym – dr Bożena Jaskowska, Wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Komunikaty i przekazanie uczestnikom konferencji Katalogu nowych usług do wdrażania w publicznych bibliotekach gminnych


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego