1. Warsztaty w Polsce

    Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz transfer podstawowej wiedzy o bibliotekach publicznych w Danii

  2. Warsztaty w Danii

    Transfer wiedzy z zakresu nowoczesnych usług bibliotecznych

  3. Nowe usługi w bibliotekach publicznych województwa warmińsko‑mazurskiego

  4. Konferencja podsumowująca projekt

  5. Promocja projektu


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego