• 15 października 2018 r. – uroczyste otwarcie zachodniego skrzydła siedziby WBP przy ul. 1 Maja 5;
 • 15 października 2018 r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
 • 30 sierpnia 2018 r. – podpisanie umowy z firmą CORAB sp. z o.o. na dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego;
 • 14 sierpnia 2018 r. – podpisanie umowy z firmą ABEA Robert Pierzycki na dostawy elementów wyposażenia;
 • 22 czerwca 2018 r. – podpisanie umowy z firmą Przetargi Elżbieta Pstrągowska na organizację zamówień publicznych;
 • 30 marca 2018 r. – odbiór końcowy robót wykonywanych przez Przedsiębiorstwo budowlane WITKA;
 • 23 października 2017 r. – podpisanie umowy z firmą PW TAXUS na realizację prac związanych z zagospodarowaniem zieleni;
 • 23 października 2017 r. – podpisanie umowy z Konsorcjum (lider: Przedsiębiorstwo budowlane WITKA, uczestnik: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PEDBUD) na wykonanie robót budowlanych;
 • 25 lipca 2017 r. – podpisanie umowy z Biurem Przygotowania Inwestycji "RAMAR" Anna Adamkiewicz na nadzór inwestorski;
 • 27 czerwca 2017 r. – podpisanie umowy z Pracownią Projektową "AKON" Anna Ceynowa na nadzór autorski;
 • 21 czerwca 2017 r. – podpisanie umowy z firmą ROSA Wanda Łaguna na organizację zamówień publicznych;
 • 19 maja 2017 r. – podpisanie umowy z Pracownią Projektową "AKON" Anna Ceynowa na opracowanie dotyczące inwentaryzacji szczegółowej zieleni;
 • 24 marca 2017 r. – podpisanie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie dotacji celowej w 2017 r.;
 • 16 lutego 2016 r. – podpisanie aneksu nr 3 do umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie w 2015 r. dotacji celowej;
 • 20 listopada 2015 r. – podpisanie umowy z Panią Urszulą Madeją-Kulecką na wykonanie autorskiego projektu wnętrz;
 • 13 listopada 2015 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie w 2015 r. dotacji celowej;
 • 20 października 2015 r. – podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie w 2015 r. dotacji celowej;
 • 19 listopada 2015 r. – odbiór końcowy robót wykonywanych przez firmę Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki;
 • 26 października 2015 r. – odbiór końcowy prac wykończeniowych wykonywanych przez firmę Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki;
 • 19 października 2015 r. – podpisanie umowy z Panem Piotrem Pachuckim z firmy Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki na wykonanie zamówienia uzupełniającego;
 • 7 sierpnia 2015 r. – podpisanie umowy z Panem Piotrem Pachuckim z firmy Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki na wykonanie prac wykończeniowych;
 • 30 czerwca 2015 r. – podpisanie umowy z firmą WOLTINWEST na nadzór inwestorski;
 • 16 czerwca 2015 r. – podpisanie umowy z firmą ROSA Wanda Łaguna organizację zamówień publicznych;
 • 12 lutego 2015 r. – podpisanie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie w 2015 r. dotacji celowej;
 • 28 listopada 2014 r. – odbiór końcowy prac budowlanych wykonywanych przez Konsorcjum Zakład Usług Inwestycyjnych „INWEST – SERWIS” Wojciech Grochowski i Przedsiębiorstwo „INWEST – SERWIS” Sp. z o.o. na wykonanie prac budowlanych;
 • 28 listopada 2014 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy z firmą RAMAR na nadzór inwestorski;
 • 1 września 2014 r. – podpisanie aneksu nr 1 do umowy z firmą RAMAR na nadzór inwestorski;
 • 10 czerwca 2014 r. – podpisanie umowy z Konsorcjum Zakład Usług Inwestycyjnych „INWEST – SERWIS” Wojciech Grochowski i Przedsiębiorstwo „INWEST – SERWIS” Sp. z o.o. na wykonanie prac budowlanych;
 • 15 maja 2014 r. – rozpoczęcie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych;
 • 15 maja 2014 r. – unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych;
 • 28 kwietnia 2014 r. – rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych;
 • 25 kwietnia 2014 r. – podpisanie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie w 2014 r. dotacji celowej;
 • 22 kwietnia 2014 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie w 2013 r. dotacji celowej;
 • 18 kwietnia 2014 r. – podpisanie umowy z firmą RAMAR na nadzór inwestorski;
 • 18 kwietnia 2014 r. – podpisanie umowy z firmą AKON na nadzór autorski;
 • 4 kwietnia2014 r. – podpisanie umowy z firmą ROSA Wanda Łaguna, która przeprowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • 27 stycznia 2014 r. – podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie w 2013 r. dotacji celowej;
 • 19 lutego 2014 r. – odbiór końcowy robót (stan surowy zamknięty);
 • 19 grudnia 2013 r. – odbiór robót (stan surowy zamkniety);
 • 5 grudnia 2013 r. – rada budowy;
 • 14 listopada 2013 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy z firmą Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki na wykonanie robót budowlanych (zmiana kierownika budowy i kierownika robót);
 • 6 listopada 2013 r. – rada budowy;
 • 10 października 2013 r. – rada budowy;
 • 24 września 2013 r. – podpisanie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie w 2013 r. dotacji celowej;
 • 4 września 2013 r. – rada budowy;
 • 18 września 2013 r. – podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • 30 lipca 2013 r. – podpisanie aneksu nr 1 do umowy z firmą Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki (zmiana kierownika budowy);
 • 12 lipca 2013 r. – zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Olsztynie o rozpoczęciu robót budowlanych;
 • 12 lipca 2013 r. – zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie o rozpoczęciu budowy;
 • 11 lipca 2013 r. – przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót;
 • 9 lipca 2013 r. – podpisanie umowy z firmą Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki na wykonanie robót budowlanych;
 • 1 lipca 2013 r. – rozstrzygnięcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;
 • 6 czerwca 2013 r. – rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;
 • 16 maja 2013 r. – podpisanie umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącej dofinansowania zadania;
 • 6 maja 2013 r. – podpisanie umowy z Pracownią Projektową AKON Anna Ceynowa na sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami;
 • 25 kwietnia 2013 r. – rozstrzygnięcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego;
 • 23 kwietnia 2013 r. – rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego;
 • 16 kwietnia 2013 r. – podpisanie umowy z firmą Grontmij Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu (nadzór inwestorski);
 • 15 kwietnia 2013 r. – rozstrzygnięcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu (nadzór inwestorski);
 • 4 kwietnia 2013 r. – rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu (nadzór inwestorski);
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie