ETAP III

Etap III to dokończenie inwestycji: prace wykończeniowe i wyposażenie budynku. Szukamy źródła, z którego będziemy mogli dofinansować te prace. Wkład własny zapewni Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie