ETAP III

Etap III to dokończenie inwestycji: prace wykończeniowe i wyposażenie budynku. Środki finansowe zapewnia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

  • w 2017 r.: 1 675 179 zł,
  • w 2018 r.: 2 000 000 zł.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie