ETAP III

Etap III to dokończenie inwestycji: prace wykończeniowe i wyposażenie budynku. Środki finansowe zapewnia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie