ETAP II

W roku 2014 rozpoczęliśmy II etap tej inwestycji - część instalacji i prac wykończeniowych oraz elewacje - ze środków Samorządu Wojewódzkiego (1 514 566,10 zł).

W 2015 r. kontynuowaliśmy ten etap również ze środków Samorządu Wojewódzkiego (454 533 zł).

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie