ETAP I

Całkowita wartość projektu: 1 615 503,41 zł

Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 500 000 zł
Program Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury” – priorytet 1 – „Infrastruktura kultury”

Wkład własny Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1 115 503,41 zł

Części realizacji projektu:

  1. Aktualizacja dokumentacji technicznej
  2. Wybór inwestora zastępczego oraz wykonawcy robót budowlanych (postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
  3. Rozbudowa siedziby
  4. Poszerzenie Strategii WBP
  5. Rozliczenie i promocja projektu

Część działań i kosztów Etapu I przenieśliśmy do Etapu II i wykonaliśmy w roku 2014. Dotyczy to kosztów ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W roku 2013 ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydatkowano na to zadanie 852 228,40 zł.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie