Celem projektu „Rozbudowa siedziby i potencjały regionalnego WBP w Olsztynie” jest umożliwienie modernizacji i rozwoju, a także zwiększenie dostępu i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej i szkoleniowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury lokalowej WBP i dostosowanie Strategii WBP do zwiększonych możliwości powierzchniowych.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Dobudowanie zachodniego skrzydła budynku WBP przy ul. 1 Maja 5 w Olsztynie (Etap I stan surowy zamknięty).
  2. Poszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i szkoleniowej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży oraz bibliotekarzy.
  3. Wzmocnienie potencjału biblioteki wojewódzkiej jako regionalnego centrum wspierania i rozwoju bibliotek publicznych Warmii i Mazur.
  4. Lepsze wykorzystanie potencjału szkoleniowego WBP.
  5. Wzmocnienie potencjału WBP w Olsztynie jako ośrodka współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Cele szczegółowe zostaną zrealizowane po zakończeniu Etapu III inwestycji i oddaniu zachodniego skrzydła biblioteki do użytkowania.

Efekty

Biblioteka zyska m.in.: salę konferencyjną (108m2), sale szkoleniowe (114m2), nowocześnie wyposażone pomieszczenia oddziału dla dzieci, gdzie będzie można organizować działania grupowe, które nie będą przeszkadzały w codziennym udostępnianiu zbiorów (153m2), pomieszczenia na zbioryregionalne (gromadzenie regionalnego egzemplarza obowiązkowego jest naszym statutowym obowiązkiem, a ograniczenia lokalowe już wkrótce mogą nam uniemożliwić jego wykonanie), 4 pokoje gościnne (8 miejsc noclegowych), windę również dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Niniejszy projekt obejmuje Etap I zadania wybudowanie stanu surowego zachodniego skrzydła.

Dodatkowe skrzydło siedziby WBP bardzo istotnie poprawi stan infrastruktury biblioteki, dzięki czemu zdecydowanie zwiększymy dostęp i  atrakcyjność naszej oferty kulturalnej – faktycznie zwiększy się potencjał głównej regionalnej biblioteki publicznej i jej oddziaływanie na Warmii i Mazurach, w kraju i w regionach przygranicznych. Oddziaływanie to będzie generowane rozszerzoną ofertą WBP w naszej Strategii, którą skierujemy do instytucji, organizacji i mieszkańców naszego województwa, kraju oraz sąsiednich regionów zagranicznych.

Rozszerzone możliwości lokalowe WBP oznaczają dostosowanie warunków jej działania do standardów europejskich i wzmocnienie konkurencyjność biblioteki w regionie.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie