Olsztyn: rozbudowuje się biblioteka wojewódzka


Gazeta Olsztyńska. – 2013, nr 238, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1391, s. 7.


Gazeta Wyborcza. – 2013, nr 286, s. 27.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie