Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
ul. 1 Maja 5
10-117 Olsztyn
www.wbp.olsztyn.pl
wbp@wbp.olsztyn.pl
tel. +48 89 524 90 32
fax +48 89 524 90 31

Osoba do kontaktu, właściwa w sprawach projektu:
Elżbieta Maruszczak
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
ul. 1 Maja 5
10-117 Olsztyn
tel. +48 89 524 90 41
fax +48 89 524 90 31
projekty@wbp.olsztyn.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie