• 22 czerwca 2018 r. – podpisanie umowy z firmą Przetargi Elżbieta Pstrągowska na organizację zamówień publicznych;
  • 30 marca 2018 r. – odbiór końcowy robót wykonywanych przez Przedsiębiorstwo budowlane WITKA;
  • 23 października 2017 r. – podpisanie umowy z firmą PW TAXUS na realizację prac związanych z zagospodarowaniem zieleni;
  • 23 października 2017 r. – podpisanie umowy z Konsorcjum (lider: Przedsiębiorstwo budowlane WITKA, uczestnik: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PEDBUD) na wykonanie robót budowlanych;
  • 25 lipca 2017 r. – podpisanie umowy z Biurem Przygotowania Inwestycji "RAMAR" Anna Adamkiewicz na nadzór inwestorski;
  • 27 czerwca 2017 r. – podpisanie umowy z Pracownią Projektową "AKON" Anna Ceynowa na nadzór autorski;
  • 21 czerwca 2017 r. – podpisanie umowy z firmą ROSA Wanda Łaguna na organizację zamówień publicznych;
  • 19 maja 2017 r. – podpisanie umowy z Pracownią Projektową "AKON" Anna Ceynowa na opracowanie dotyczące inwentaryzacji szczegółowej zieleni;
  • 24 marca 2017 r. – podpisanie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie dotacji celowej w 2017 r.;
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie