• 16 lutego 2016 r. – podpisanie aneksu nr 3 do umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie w 2015 r. dotacji celowej;
  • 20 listopada 2015 r. – podpisanie umowy z Panią Urszulą Madeją-Kulecką na wykonanie autorskiego projektu wnętrz;
  • 13 listopada 2015 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie w 2015 r. dotacji celowej;
  • 20 października 2015 r. – podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącej udzielenia WBP w Olsztynie w 2015 r. dotacji celowej;
  • 19 listopada 2015 r. – odbiór końcowy robót wykonywanych przez firmę Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki;
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie