Projekt zwiększy potencjał rozwojowy WBP w Olsztynie poprzez zbudowanie dodatkowego skrzydła siedziby biblioteki, co uwolni potencjał organizacyjny i merytoryczny pracowników, który obecnie jest mocno hamowany ograniczoną powierzchnią lokalu.
Dodatkowe skrzydło siedziby WBP istotnie poprawi stan infrastruktury biblioteki, dzięki czemu zdecydowanie zwiększymy dostęp i atrakcyjność naszej oferty kulturalnej – zwiększy się potencjał głównej regionalnej biblioteki publicznej i jej oddziaływanie na Warmii i Mazurach, w kraju i w regionach przygranicznych. Rozszerzone możliwości lokalowe WBP oznaczają dostosowanie warunków jej działania do standardów europejskich i wzmocnienie konkurencyjności biblioteki w regionie.
Niniejszy projekt jest II częścią wieloletniej inwestycji rozpoczętej w 2008 r. konkursem na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną WBP. Pierwsza część tej inwestycji została skończona (lata 2008-2012) i polegała na przebudowie i modernizacji istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie.

Etap I – stan surowy zamknięty budynku

  • Całkowita wartość projektu: 1 681 338,63 zł
  • Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 500 000 zł
  • Program Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury” – priorytet 1 – „Infrastruktura kultury”
  • Wkład własny Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1 181 338,63 zł

Etap II – stan wykończeniowy i wyposażenie budynku

  • Część instalacji i prac wykończeniowych oraz elewacje - wykonaliśmy ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Planowane jest dalsze wsparcie. Dokończenie i wyposażenie budynku chcielibyśmy zakończyć w 2016 r.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie