Proszę czekać...
Program Rozwoju Bibliotek
...trwa wczytywanie strony.
oprojekcie
finalisci
koalicja
biuletyn
aktualnosci
konkurs
archiwum
Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

Projekt zainicjowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zakłada wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania kulturą i budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym. 18 wojewódzkich bibliotek publicznych działających w Polsce to partnerzy projektu, w ramach którego powstały strategie ich działania i rozwoju. Projekt realizowany jest przy współudziale partnerów norweskich: wybranych regionalnych bibliotek publicznych oraz innych instytucji związanych z ich rozwojem.

W projekcie wziął udział dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Andrzej Marcinkiewicz oraz 2 pracowników.
W WBP w Olsztynie prace nad strategią prowadzone były w konsultacji z kolegium doradczym dyrektora.

Oficjalna strona projektu: Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

Działania projektu:

  1. Cykl czterech trzydniowych warsztatów budowania strategii działania dla instytucji kultury – w warsztatach wzięli udział przedstawiciele wojewódzkich bibliotek publicznych, trzech regionalnych bibliotek z Norwegii (Buskerud, Akershus, Vestfold), a także instytucji kluczowych we wdrażaniu wypracowanych strategii.
  2. Konsultacje on-line – uczestnicy warsztatów mieli możliwość konsultowania się poprzez blog i forum z polskimi i norweskimi ekspertami (m.in. ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, norweskiego Państwowego Centrum Archiwów, Bibliotek i Muzeów). Konsultacje trwały do momentu rozpoczęcia wdrażania strategii, czyli przez 12 miesięcy.
  3. Wizyta studyjna w Norwegii 13-18.09.2010 r. – jej celem było zapoznanie przedstawicieli bibliotek wojewódzkich ze sposobami wdrażania strategii przez biblioteki norweskie. Podczas wizyt w bibliotekach i innych instytucjach kultury, spotkań z menedżerami tych miejsc oraz aktywnych zajęć uczestnicy poznali różne metody badania potrzeb użytkowników, tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej, promocji i ewaluacji działań, etc.
  4. Podręcznik planowania strategicznego dla instytucji kultury – Małopolski Instytut Kultury przygotował 4000 egzemplarzy podręcznika; podręcznik zawiera opis – krok po kroku – procesu tworzenia strategii oraz przykłady innowacyjnych działań prowadzonych przez biblioteki z Polski i Norwegii.
    „Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju" (PDF)
  5. Konferencja podsumowująca projekt w dniach 14-15 kwietnia w Krakowie – przeznaczona dla uczestników projektu, przedstawicieli najważniejszych instytucji kultury, władz centralnych i regionalnych oraz mediów, była okazją do zaprezentowania strategii wojewódzkich bibliotek publicznych oraz podręcznika planowania strategicznego.
  6. Projekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Program Rozwoju Bibliotek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym
dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.