Proszę czekać...
Program Rozwoju Bibliotek
...trwa wczytywanie strony.
oprojekcie
finalisci
koalicja
biuletyn
aktualnosci
konkurs
archiwum
Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek to grupa przedstawicieli świata nauki, sztuki, mediów i polityki pełniących wobec bibliotek rolę doradczą i rzeczniczą, wspierających swoim autorytetem ideę rozwoju bibliotek jako nowoczesnych, a zarazem przyjaznych użytkownikom ośrodków kultury i edukacji.
Na wzór Krajowego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Bibliotek powołano w Olsztynie do życia Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek. Stało się to 29 czerwca 2009 r. – podpisano wówczas trójstronne porozumienie o współpracy, które zakłada m.in. utworzenie Regionalnego Partnerstwa na terenie Warmii i Mazur.

Regionalne Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Bibliotek:

Sygnatariusze:
Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Wojnarowski – prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 1. Piotr Bałtroczyk – dziennikarz, artysta kabaretowy, poeta
 2. Beata Bublewicz – posłanka na Sejm RP
 3. ks. prałat Henryk Błaszczyk – rektor Kapelanatu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich
 4. Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska – Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn
 5. dr hab. Zbigniew Chojnowski – poeta, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 6. dr Janusz Cichoń – poseł na Sejm RP
 7. Janusz Cygański – dyrektor Muzeum Warmii i Mazur
 8. Sylwia Czacharowska – dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
 9. Antoni Czyżyk – dyrektor Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"
 10. dr Bernadetta Darska – pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 11. Krzysztof Daukszewicz – satyryk, poeta, kompozytor
 12. Zdzisław Fadrowski – dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
 13. Sławomir Fafiński – wydawnictwo „Littera”
 14. Witold Gintowt-Dziewałtowski – senator RP
 15. prof. dr hab. Józef Górniewicz – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 16. Tadeusz Iwiński – poseł na Sejm RP
 17. Małgorzata Jackiewicz-Garniec – dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Galerii Sztuki w Olsztynie
 18. Wojciech Kass – poeta, eseista, opiekun Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego Leśniczówka „Pranie”
 19. Janusz Kijowski – dyrektor Teatru im S. Jaracza w Olsztynie
 20. prof. dr hab. Zdzisław Kowalczyk – rektor Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
 21. Włodzimierz Kowalewski – prozaik, krytyk literacki, felietonista radiowy
 22. Jarosław Kowalski – dyrektor Oddziału TVP S.A. w Olsztynie
 23. Konrad Lenkiewicz – radny Miasta Olsztyn, współwłaściciel Centrum Kultury Filmowej „Awangarda”
 24. dr Czesława Malec – kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 25. Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida
 26. Wojciech Ogrodziński – dziennikarz Polskiego Radia Olsztyn
 27. Jerzy Okuniewski – prezes zarządu „Książnicy Polskiej”
 28. Krystyna Orłowska-Wojczulanis – dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 29. Andrzej Orzechowski – Poseł na Sejm RP
 30. Mirosław Pampuch – Starosta Powiatu Olsztyńskiego
 31. Wojciech Penkalski - Poseł na Sejm RP
 32. Jolanta Szulc – radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 33. Małgorzata Szymańska-Jasińska – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 34. Ewa Zdrojkowska – dziennikarz Polskiego Radia Olsztyn
 35. Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program Rozwoju Bibliotek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym
dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.