Proszę czekać...
Program Rozwoju Bibliotek
...trwa wczytywanie strony.
oprojekcie
finalisci
koalicja
biuletyn
aktualnosci
konkurs
archiwum
Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

12-14.05.2014 r. – Wizyta studyjna instruktorek z Działu Analiz i Współpracy z Regionem

W dniach 12-14 maja 2014 r. instruktorki z Działu Analiz i Współpracy z Regionem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie wzięły udział w wizycie studyjnej w 13 bibliotekach z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Głównym celem wizyty była inspiracja nowoczesną aranżacją budynków bibliotecznych oraz wypracowanymi sposobami zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych. Zapoznano się m.in. z działaniami Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo na rzecz osób niepełnosprawnych, niesamowitą imprezą plenerową „Przystanek-biblioteka” Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, działaniami na rzecz promocji wiedzy o regionie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, czy też ciekawą wystawą „Pozycje książkowe”, prezentującą prace nagrodzone w ogólnopolskim konkursie fotograficznym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Pod względem architektonicznym m.in. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie zachwyciła aranżacją wnętrza, w którym znakomicie połączono nowoczesność z przeszłością, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile swoją filią z barem (biblioteka znajduje się w pomieszczeniach pierwotnie zaaranżowanych na prowadzenie pubu) a Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej – świetną umiejętnością wykorzystania walorów budynku, w którym się znajduje (dawne kino).

Wszystkie odwiedzone biblioteki okazały się wyjątkowe, prowadzone przez bibliotekarzy z pasją i ogromną otwartością na potrzeby mieszkańców. Spotkania z nimi, przepełnione dyskusjami i ciekawymi pomysłami, dostarczyły nowej wiedzy, która z pewnością będzie przydatna do tworzenia oferty edukacyjnej dla bibliotek publicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

4.12.2013 – IV Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek

Po raz czwarty w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się Regionalna Konferencja Programu Rozwoju Bibliotek zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Konferencję poprzedziły Targi Wiedzy ph. „Oddam pomysł w dobre ręce”, podczas których 9 bibliotek z województwa warmińsko-mazurskiego zaprezentowało swoje działania na rzecz społeczności lokalnej. Osoby uczestniczące w Targach Wiedzy mogły oddać swój głos na najciekawsze ich zdaniem stoisko. Największą liczbę głosów otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu, którą nagrodzono banerem z indywidualnym projektem plastyka dr Iwony Bolińskiej-Walendzik. Ponadto spośród osób głosujących wylosowano osobę, która otrzymała talon o wartości 100 zł do zrealizowania w Książnicy Polskiej na terenie województwa.

Podczas konferencji, Jarosław Słoma, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, wręczył Ewie Sotomskiej, emerytowanej dyrektorce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie Odznakę honorową za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego. Odczytano również listy skierowane do uczestników konferencji przez Janusza Cichonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Andrzeja Orzechowskiego i Beatę Bublewicz, posłów na Sejm RP.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia dyrektora WBP Andrzeja Marcinkiewicza oraz zaproszonych gości m.in. Pawła Brauna, dyrektora WiMBP w Gdańsku na temat „Między agorą a jarmarkiem – o poszukiwaniu złotego środka” oraz Jolanty Jeżowskiej z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ph. „Biblioteka pełna ludzi”. Następnie relacje z wizyt studyjnych przedstawili: Anna Rok, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie, która wzięła udział w wyjeździe studyjnym do bibliotek w Stanach Zjednoczonych oraz Witold Gagacki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie i Jadwiga Hajduk, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach - uczestnicy wizyty studyjnej „Od inspiracji do zmiany” do bibliotek Śląska i Małopolski, zrealizowanej ze środków PRB.

Podsumowano dwie edycje projektu „O finansach… w bibliotece” oraz zaprezentowano film autorstwa MGBP w Węgorzewie – biblioteki, która wygrała tegoroczny ogólnopolski konkurs na historię uczestnika projektu. Ponadto Anna Karpiak-Olszewska, starszy specjalista ds. komunikacji społecznej Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Olsztynie, przestawiła korzyści NBP z dofinansowania projektów dotyczących edukacji ekonomicznej osób starszych.

Konferencji towarzyszył panel dyskusyjny ph. „Biblioteka – mój czas, moje miejsce” w którym wzięli udział czytelnicy/użytkownicy bibliotek z naszego województwa:

Kulminacyjnym punktem programu konferencji było rozstrzygnięcie III edycji konkursu „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”, który miał na celu wypromowanie najlepszych działań bibliotek publicznych wypracowanych wspólnie z lokalnymi koalicjami w ciągu ostatniego roku. Z dziesięciu bibliotek, biorących udział w konkursie, najwyższą pozycję zajęły:

Wyróżnienia przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej w Pozezdrzu, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Barcianach, Gminnej Bibliotece Publicznej w Kurzętniku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Kurzętniku oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim przyznano nagrody za udział w  konkursie.

Ponadto bibliotekom, które znalazły się w czołówce Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej” pogratulowano wysokiej pozycji i przekazano talony na zakup książek ufundowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz Książnicę Polską, a organizatorom tych bibliotek złożono podziękowania za ich dojrzałą politykę kulturalną w gminie.

Uczestnicy z zainteresowaniem oglądali wystawę plansz opracowanych i wykonanych w WBP w Olsztynie ph. „Biblioteka – mój czas, moje miejsce”, pokazującą opinie czytelników korzystających z różnorodnej oferty bibliotek.

W konferencji licznie wzięli udział burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele urzędów gmin z województwa warmińsko-mazurskiego, dyrektorzy instytucji kultury, inne osoby wspierające ideę rozwoju bibliotek w województwie oraz bibliotekarze z wielu bibliotek w regionie. Łącznie w konferencji udział wzięło 135 osób.

Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem mediów, a relacje można znaleźć m.in. na takich portalach jak: www.tvp.pl, www.olsztyn24.com, www.samorzad.lex.pl, www.biblioteki.inforia.net.

16-20.09. 2013 r. - Od inspiracji do zmiany. Międzyregionalna wizyta studyjna bibliotekarzy

W dniach 16-20 września br. w ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Bibliotek „Od inspiracji do zmiany. Międzyregionalna wizyta studyjna bibliotekarzy” 25 bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego wzięło udział w wizycie studyjnej w bibliotekach z województw: małopolskiego i śląskiego. Głównym celem wizyty była inspiracja uczestników nowoczesną aranżacją budynków bibliotecznych oraz sprawdzonymi sposobami zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych. Bibliotekarze z Warmii i Mazur odwiedzili 8 bibliotek z południa Polski. Odwiedzone placówki okazały się wyjątkowe, prowadzone z pasją i szacunkiem dla potrzeb różnych grup użytkowników a spotkania z pracującymi w nich bibliotekarzami dostarczyły nowej wiedzy merytorycznej i pomysłów do realizacji we własnych bibliotekach.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Poczesnej bibliotekarze wysłuchali wystąpienia Dyrektorki, Jolanty Szczepanik na temat „Biblioteka to przede wszystkim książka”, w którym podkreślona została rola biblioteki, jako miejsca kontaktu czytelnika z książką. Inwestycje w aktualizację zbiorów, wszechstronna praca z treścią książki przy umiejętnym angażowaniu aktywnych osób z lokalnej społeczności – przyjaciół biblioteki i sponsorów, to jeden z przepisów GBP w Poczesnej na sukces biblioteki publicznej. Wartym zauważenia jest fakt, że w spotkaniu uczestniczyli, bardzo przychylni bibliotece, przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma i wicestarosta powiatu częstochowskiego – Janusz Krakowian.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich, Dyrektorka, Aleksandra Zawalska-Hawel opowiedziała m.in. w jaki sposób kreuje politykę rozwoju instytucji, opisała działania biblioteki na rzecz młodzieży, współpracę z „Bibliotekami Siostrzanymi” i efekty wynikające z realizacji projektów międzynarodowych. Region, kultura i tradycja lokalna stanowią dla MBP w Piekarach ważne elementy działalności, dzięki którym jest ona nowoczesnym ośrodkiem informacji społecznej i kultury, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość. Uczestników wyjazdu ujęła różnorodność działań, którymi piekarska biblioteka obejmuje wszystkie grupy wiekowe (w tym młodzież, z którą ma szczególną, pełną wzajemnego szacunku relację) oraz odwaga w podejmowaniu trudnych działań na polu międzynarodowym.

Kolejną placówką, którą mieli okazję zwiedzić bibliotekarze z Warmii i Mazur było Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. W nowocześnie zaaranżowanej przestrzeni biblioteki naukowej, uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z historią budynku i organizacją funkcjonowania w nim dwóch instytucji, a także nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i merytorycznymi. Ten najnowocześniejszy budynek w południowej Polsce zachwycił otwartą przestrzenią, dostosowaną do potrzeb wszystkich użytkowników – również niepełnosprawnych, dla których oprócz standardowych udogodnień (windy, podłogi antypoślizgowe) pomyślano także o takich detalach, jak obniżona wysokość stolików, czy infokiosków. Chociaż projekt biblioteki powstawał w ścisłej współpracy z bibliotekarzami, to aby skorzystać z jej usług nie trzeba zwracać się do bibliotekarza o pomoc: dzięki bardzo dobrej informacji wizualnej i rozwiązaniom technologicznym (np. wrzutnie, samoobsługowe urządzenia wielofunkcyjne, czy elektroniczna legitymacja studencka, która jest jednocześnie kartą biblioteczną) użytkownik może samodzielnie skorzystać z wielu usług bibliotecznych a bibliotekarz wykorzystać ten czas na czynności, których nie można zautomatyzować.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie urzekła bibliotekarzy z Warmii i Mazur m.in. doskonałą lokalizacją placówki. Jej umiejscowienie w samym centrum miasta, to efekt plebiscytu przeprowadzonego wśród czytelników. Bibliotekarze zostali oprowadzeni po budynku, poznali jego funkcjonalność i realizowane w nim usługi dla czytelników. Na szczególną uwagę zasługuje działalność kulturalno-edukacyjna: Klub Teatralny, Dyskusyjny Klub książki dla dzieci i dorosłych, Klub Filmowy, Klub Czytających Dziadków, możliwość nauki języków obcych, skorzystania z sali kinowej, zajęć dla młodych mam „Bobas w bibliotece” – to tylko kilka przykładów z szerokiej gamy usług dla użytkowników. Dokładając do tego praktyczne rozwiązania techniczne, których jest bardzo dużo w MBP w Jaworznie (np. podłoga techniczna, dzięki której istnieje możliwość dostawienia urządzeń, komputerów w dowolnym miejscu biblioteki, harmonijkowy system do ekspozycji prac, wygodne, niskie regały z możliwością doświetlenia półek, czy podpórki do książek umocowane w górnej części półek) – nie można się dziwić, że jej sukces był doskonałym wzorem dla budowniczych kolejnych bibliotek.

Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie uczestnicy wyjazdu zwiedzali według zaproponowanych przez gospodarzy czterech obszarów tematycznych: usługi dla dzieci, usługi dla dorosłych, regionalizm - historia lokalna, promocja. W pięknie zaprojektowanym budynku, funkcjonalnym i przestrzennym, łatwo można było zauważyć, że zastosowane rozwiązania architektoniczne pozwalają na wygodne korzystanie z oferowanych usług, a zastosowana ciepła kolorystyka wnętrz powoduje, że w tym nowoczesnym budynku jest przyjaźnie i przytulnie. Duże zainteresowanie wzbudził Punkt Informacyjny usytuowany na wprost wejścia do biblioteki, w którym każdy może uzyskać informację, zapisać się do biblioteki, czy oddać wypożyczone zbiory. Bibliotekarzom podobał się także pomysł marketingowego wykorzystania przestrzeni: na oknach parterowych eksponowane są książeczki dla dzieci jak na wystawie w księgarni – widoczne z zewnątrz zachęcają maluchy do przyjścia do biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu – Galeria Książki zachwyciła innowacyjną formą budynku, wyglądem przypominającą galerię handlową. Jest to miejsce otwarte na użytkownika, a nowoczesne rozwiązania przestrzenne i komunikacyjne zapewniają swobodny i bezpośredni dostęp do zbiorów, informacji, usług oraz komfortowych warunków spędzania wolnego czasu. Dyrektor biblioteki, Leszek Palus, opowiedział o korzyściach użytkowników z posiadania takiej placówki: mogą skorzystać bezpłatnie z salek kinowych, zagrać w grę komputerową (Multimedi@), oddać się pracy naukowej, twórczej (Klasopracownie), przeczytać gazetę (Kawiarnia prasowa) lub obejrzeć wystawę (Galeria Przechodnia) pozostawiając dziecko w bawialni (Mikroświat zabawy)… czyli tak jak w centrum handlowym. Możliwość wejścia do biblioteki z dwóch stron budynku jest szczególnie przydatna w momencie organizacji różnych wydarzeń: kiedy coś dzieje się z jednej strony budynku, użytkownik może swobodnie korzystać z pozostałych pomieszczeń biblioteki. Bibliotekarze zwrócili również uwagę na liczne autorskie rozwiązania usprawniające codzienną pracę: automatyczne liczenie statystyki wykorzystania czasopism, wrzutnia, folia projekcyjna, monitoring pomieszczeń, czy możliwość nadania komunikatu przez radiowęzeł.

W Krakowie uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli przyjemność zobaczyć Artetekę Małopolski Ogród Sztuki oraz Czytelnię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Arteteka, to w zamierzeniu organizatorów miejsce kreacji szeroko rozumianej sztuki, przestrzeń twórcza, sprzyjająca wymianie myśli, w której zbiorach oprócz książek i czasopism znajdują się E-booki, E-czasopisma i audiowizualia. Trzy piętra Arteteki zostały nazwane odpowiednio: MUZYKA (gdzie na stanowiskach komputerowych zainstalowane są programy do tworzenia, odtwarzania i obróbki dźwięków, a na pianinie cyfrowym można skomponować własny utwór), OBRAZ (gdzie znajduje się wypożyczalnia komiksów i filmów oraz stanowiska komputerowe z bazami dotyczącymi filmu, baletu, przedstawień teatralnych) i SŁOWO (gdzie m.in. można wypożyczyć, także na zewnątrz, czytniki e-booków). Na wszystkich piętrach odbywają się zajęcia i warsztaty związane z poszczególnymi dziedzinami sztuki. Nie zakłócają one „normalnej” pracy biblioteki, bowiem organizowane są przed godzinami oficjalnego otwarcia (czyli przed godziną 12.00). Czytelnia WBP w Krakowie, to przykład przestrzeni bibliotecznej zorientowanej na użytkownika. Wolny dostęp do zbiorów, gdzie poszczególne działy są oznaczone kolorem (drewniany kubik na najwyższej półce i grzbiety książek oklejone paskami w takim samym kolorze), na regałach wiszą plany rozmieszczenia zbiorów, wygodne stoliki z wmontowanymi w blaty kontaktami umożliwiającymi podpięcie laptopa do prądu, krzesła z odpinanymi, miękkimi poduszkami oraz dostępne automaty ze słodyczami i napojami to detale świadczące o dbałość o komfort użytkownika.

Ostatnią zwiedzaną biblioteką była Powiatowa i Miejska Biblioteka w Brzesku. Uczestnicy wizyty nie mieli wątpliwości, że nowowybudowany budynek biblioteki jest nie tylko miejscem realizacji potrzeb i integracji lokalnej społeczności ale także wizytówką miejscowości i powiatu. 17-tysięczne miasto może poszczycić się biblioteką ze studiem nagrań, studiem rozwoju talentów i salą audytoryjną na 250 miejsc. PiMB w Brzesku pełni rolę regionalnego centrum kulturalnego: organizuje lekcje o regionie, projekcje filmów profesjonalnych oraz amatorskich o tematyce regionalnej, prowadzi Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej – w tym zakresie współpracując ściśle z innymi bibliotekami w powiecie. Organizuje również spotkania klubów zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty literackie, plastyczne, językowe, multimedialne lekcje biblioteczne, kursy komputerowe dla seniorów, spotkania dla młodych mam i kobiet oczekujących dziecka. Wszystkie te aktywności są możliwe dzięki funkcjonalnym pomieszczeniom, w których wydzielone zostały specjalne strefy uwzględniające potrzeby poszczególnych użytkowników – dzieci, młodzieży i dorosłych. Brzeska biblioteka jest również dowodem na to, że współistnienie i współpraca w jednym budynku dwóch najważniejszych dla mieszkańców danej miejscowości instytucji kultury – ośrodka kultury i biblioteki, przynosi doskonałe efekty, bez konieczności tworzenia strukturalnych połączeń, w której często interesy jednej ze stron ulegają degradacji.

Foto z folderu Brzesko

Pięciodniowa podróż na południe Polski przyniosła mnóstwo inspiracji i refleksji. Obecnie wszyscy uczestnicy wyjazdu studyjnego pracują nad konspektami nowych usług, które zaprezentują podczas Konferencji Regionalnej PRB. Nowe usługi będą udostępnione użytkownikom już na początku 2014 r.

08.08.2013 - Międzyregionalna wizyta studyjna bibliotekarzy „Od inspiracji do zmiany”.

W dniach 16-20 września br. odbędzie się międzyregionalna wizyta studyjna.

W wyjeździe weźmie udział 25 bibliotekarzy z warmińsko-mazurskich bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek, którzy odwiedzą 8 bibliotek z województw: małopolskiego i śląskiego.

Celem wyjazdu jest intensyfikacja zainicjowanych przez PRB zmian w bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w celu lepszego zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców.

Podczas wyjazdu bibliotekarze będą czerpać inspiracje dotyczące:

W programie wizyty zaplanowano odwiedziny i spotkania w następujących bibliotekach:

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej
 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich
 5. Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
 6. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach
 7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku

Uczestnicy wyjazdu zobligowani zostaną do stworzenia konspektów usług lub projektu aranżacji przestrzeni bibliotecznej przygotowanych na podstawie doświadczeń wyniesionych z odwiedzanych bibliotek wraz z przystosowaniem ich do realizacji we własnej bibliotece.

02.04.2013 – Znamy już finalistów III rundy

Informujemy, że do trzeciej rundy Programu Rozwoju Bibliotek z Warmii i Mazur zakwalifikowały się następujące biblioteki:

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gietrzwałdzie
 3. Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej
 4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej
 5. Gminna Biblioteka Publiczna im. E. Wiecherta w Pieckach
 6. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Orzyszu
 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

29.03.2013 – Konkurs „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym” – kolejna edycja

Z przyjemnością informujemy, że 1 kwietnia 2013 r. rusza kolejna edycja konkursu „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”. Konkurs ma na celu wypromowanie ciekawych inicjatyw bibliotek publicznych z Warmii i Mazur, realizowanych w partnerstwach, na rzecz społeczności lokalnych, które mogą być inspiracją i przykładem dobrych praktyk dla innych bibliotek. Dotychczas w konkursie udział wzięły 23 biblioteki – uczestnicy I i II rundy.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu i przysyłaniem zgłoszeń.

05.02.2013 – III runda Programu Rozwoju Bibliotek – nabór rozpoczęty

Z przyjemnością informujemy, że 28 stycznia 2013 r. rozpoczął się nabór do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

Do udziału w III rundzie zapraszamy biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 20 tys. mieszkańców - takie, które nie uczestniczą w pierwszej ani w drugiej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Programu Rozwoju Bibliotek: http://www.biblioteki.org/pl/trzecia_runda

4.12.2012 – III Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się III Regionalna Konferencja Programu Rozwoju Bibliotek zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia dyrektora WBP Andrzeja Marcinkiewicza oraz zaproszonych gości m.in. Zdzisława Fadrowskiego, Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Janusza Cichonia, posła na Sejm RP oraz Elżbiety Dydak z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na temat raportu „Po co POLAKOM biblioteki?”.

Swoja obecnością na konferencji zaszczycił uczestników Prezydent Ełku - Tomasz Andrukiewicz. Ponadto w konferencji licznie wzięli udział burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele urzędów gmin z województwa warmińsko-mazurskiego oraz dyrektorzy instytucji kultury, inne osoby wspierające ideę rozwoju bibliotek w województwie oraz bibliotekarze z wielu bibliotek w regionie.

Kulminacyjnym punktem programu Konferencji było rozstrzygnięcie II edycji konkursu „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”, który miał na celu wypromowanie najlepszych działań bibliotek publicznych wypracowanych wspólnie z lokalnymi koalicjami w ciągu ostatniego roku. Z dziesięciu bibliotek, biorących udział w konkursie, najwyższą pozycję zajęły:

Pozostałe biblioteki uczestniczące w konkursie otrzymały wyróżnienie i nagrodę o wartości 1000 zł.

Ponadto bibliotekom, które znalazły się w czołówce „Rankingu Bibliotek” pogratulowano wysokiej pozycji i przekazano talony o wartości 150 zł. Z kolei organizatorom tych bibliotek złożono podziękowania za ich dojrzałą politykę kulturalną w gminie.

Konferencji towarzyszył panel dyskusyjny pod hasłem: „Komu potrzebne są biblioteki publiczne?”, w którym wzięli przedstawiciele gmin różnych szczebli: Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku, Włodzimierz Ptasznik – Burmistrz Iławy, Wacław Wielesik - Wójt gminy Markusy, Robert Artemniak – Sołtys Wsi Klebark Wielki, oraz Dorota Horodko i Arleta Sulima – przedstawicielki Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Woszczele.

Dużą popularnością cieszyły się konferencyjne Targi Wiedzy – „Oddam pomysł w dobre ręce”, podczas których 12 bibliotek z województwa warmińsko-mazurskiego zaprezentowało swoje działania na rzecz społeczności lokalnej. Osoby uczestniczące w Targach Wiedzy mogły oddać swój głos na najciekawsze ich zdaniem stoisko. Największą liczbę głosów otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, która otrzyma roll-up z indywidualnym projektem plastyka dr Iwony Bolińskiej-Walendzik. Ponadto spośród osób głosujących wylosowano osobę, która otrzymała talon o wartości 100 zł, który można zrealizować w Książnicy Polskiej na terenie województwa.

Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem mediów, a relacje można znaleźć m.in. na takich portalach jak: www.olsztyn.gosc.pl czy www.olsztyn24.com.

4.12.2012 – Olsztyn. List Wojewody Warmińsko-Mazurskiego skierowany do bibliotekarzy uczestniczących III Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek.

25.07.2012 – Konkurs „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”.

Informujemy o trwającym konkursie „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”.
Konkurs skierowany jest do bibliotek wiodących i partnerskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego biorących udział I i II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.
Celem konkursu jest promocja ciekawych inicjatyw bibliotek publicznych realizowanych w partnerstwach na rzecz społeczności lokalnych, które mogą być inspiracją i przykładem dobrych praktyk dla innych bibliotek.

Przypominamy, że termin przysyłania sprawozdań i dokumentacji działań upływa
25 września br.

Wzór sprawozdania oraz regulamin konkursu dostępne są tutaj.

11-12.04.2012 – Wycieczka do Gdańska – nagroda dla laureatów I edycji konkursu „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”

W dniach 11-12 kwietnia br. w ramach nagrody dla laureatów I edycji konkursu „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym” odbyła się wycieczka do gdańskich bibliotek.
W wycieczce wzięło udział 16 osób - pracowników i członków koalicji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Gwiździnach a także Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Podczas wyjazdu odwiedziliśmy dwie filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku – nowo otwartą Bibliotekę Manhattan oraz Filię Gdańską.

Na początku wizyty zostaliśmy serdecznie przywitani przez Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku - Pawła Brauna oraz Zastępcę Dyrektora ds. merytorycznych - Bożenę Orczykowską. Biblioteka Manhattan to nowoczesna placówka, mieszcząca się w Centrum Handlowym, która oprócz tradycyjnych funkcji bibliotecznych pełni również rolę mediateki. Biblioteka wyposażona jest również w konsole do gier i stanowiska komputerowe. Biblioteka Manhattan to nowoczesne centrum biblioteczne będące od niedawna ważnym miejscem promocji czytelnictwa w Trójmieście a także punktem kontaktowym Karty do Kultury. Po bibliotece oprowadziła nas pani Kierownik Katarzyna Grabowska i jej współpracownicy, którzy opowiedzieli o początkach powstania biblioteki i specyfice pracy w mediatece.

Drugą biblioteką, którą poznaliśmy była Filia Gdańska, z którą zapoznał nas jej Kierownik – Zbigniew Walczak. Filia jest wyjątkowym miejscem na mapie Gdańska, które popularyzuje historię i kulturę Gdańska, gromadzi publikacje o Gdańsku i dorobek literacki gdańszczan.

Podczas wyjazdu zwiedziliśmy również miasto nie zabrakło także wizyty nad morzem i spaceru po sopockim molo.

Wszystkim uczestnikom wycieczki serdecznie dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy
zwycięstwa w konkursie „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”!!!

Wyjazd finansowany był ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.

15.03.2012 – II edycja konkursu „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”

Serdecznie zapraszamy biblioteki wiodące i partnerskie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, biorące udział w I i II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek do udziału w II edycji konkursu „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”.

Celem konkursu jest promocja ciekawych inicjatyw bibliotek publicznych realizowanych w partnerstwach na rzecz społeczności lokalnych, które mogą być inspiracją i przykładem dobrych praktyk dla innych bibliotek.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 16 kwietnia br. przesłać do WBP w Olsztynie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje nt. konkursu (regulamin i formularz zgłoszenia) znajdują się w zakładce konkurs.

Konkurs trwać będzie do 25 września 2012 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas III Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim.

21.03.2012 – Podsumowanie szkoleń z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla bibliotekarzy, uczestników II rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

W okresie od 24 stycznia do 21 marca br. w województwie warmińsko-mazurskim trwały szkolenia dla uczestników II rundy Programu Rozwoju Bibliotek z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych.

Celem szkoleń było nabycie umiejętności obsługi komputera oraz zapoznanie się ze sprzętem otrzymanym przez biblioteki od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, tak by w przyszłości jak najbardziej efektywnie wykorzystać jego możliwości.

Szkolenia składały się z pięciu modułów tematycznych:
Moduł I – Pierwsze kroki z komputerem.
Moduł II – Przygotowywanie materiałów multimedialnych.
Moduł III – Programy użytkowe.
Moduł IV – Prezentacje, ich tworzenie i wykorzystanie.
Moduł V – Wsparcie techniczne i organizacyjne.

W szkoleniach udział wzięło 15 bibliotekarzy. Spotkania odbywały się w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i były prowadzone przez trenera – Krzysztofa Tkacza. Uczestnikom szkoleń zapewniono salę szkoleniową materiały edukacyjne, noclegi oraz wyżywienie.

W dniach 20-21 marca br. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzej Marcinkiewicz wręczył uczestnikom zajęć certyfikaty uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkoleń.

7.12.2011 – Olsztyn. List Wojewody Warmińsko-Mazurskiego skierowany do bibliotekarzy uczestniczących II Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek.

7.12.2011 – II Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się Regionalna Konferencja Programu Rozwoju Bibliotek zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia dyrektora WBP Andrzeja Marcinkiewicza oraz zaproszonych gości m.in. Bogumiła Osińskiego – pełnomocnika Wojewody ds. kontaktów międzynarodowych, protokołu dyplomatycznego i kultury, który wystąpił w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Mariana Podziewskiego, Anny Wasilewskiej – członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Magdaleny Kubeckiej z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Jacka Wojnarowskiego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konferencji licznie wzięli udział burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele urzędów gmin, które wraz z bibliotekami przystąpiły do Programu Rozwoju Bibliotek. Swoją obecnością zaszczyciła uczestników konferencji Iwona Arent – poseł na Sejm RP, dyrektorzy instytucji kultury, inne osoby wspierające ideę rozwoju bibliotek w województwie oraz bibliotekarze z wielu bibliotek w regionie.

Konferencji towarzyszył panel dyskusyjny pod hasłem: „PUBLICZNA to znaczy jaka?”, w którym wzięły udział dyrektorki czterech bibliotek: Iwona Drażba (MBP w Ełku), Elżbieta Dziubińska (MBP w Morągu), Jadwiga Hajduk (MGBP w Korszach) oraz Ewa Zawrotna (GBP w Lipowcu).

Kulminacyjnym punktem programu Konferencji było rozstrzygnięcie I edycji konkursu „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”, który miał na celu wypromowanie najlepszych działań bibliotek publicznych wypracowanych wspólnie z lokalnymi koalicjami w ciągu ostatniego roku. Z trzynastu bibliotek, biorących udział w konkursie, najwyższą pozycję zajęły:

Biblioteki te zostały nagrodzone czytnikami e-booków z zawartością 3000 książek w tym 460 lektur szkolnych, a także wyjazdem szkoleniowym dla 3 osób z każdej zwycięskiej biblioteki do wzorcowej biblioteki w Polsce, który zostanie zorganizowany w 2012 roku.

Dużą popularnością cieszyły się konferencyjne Targi Wiedzy – „Oddam pomysł w dobre ręce”, podczas których 11 z 13 bibliotek biorących udział w konkursie zaprezentowało swoje działania na rzecz społeczności lokalnej. Osoby uczestniczące w Targach Wiedzy mogły oddać swój głos na najlepsze ich zdaniem stoisko. Największą liczbę głosów otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie. Tym samym uczestnicy potwierdzili werdykt profesjonalnego jury uznając inicjatywy tej instytucji za najbardziej inspirujące.
Najlepsze stoisko nagrodzono elektroniczną ramką do przeglądania zdjęć firmy Kodak. Ponadto spośród osób głosujących wylosowano osobę, która otrzymała zestaw audiobooków trylogii Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk Pt.: „Cukiernia pod Amorem”.

Niniejsza konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem mediów, a relacje można znaleźć m.in. na takich portalach jak: www.onet.pl czy www.olsztyn24.com.

14.04.2011 – Konkurs „Pomyszkuj w bibliotece” – I miejsce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu

Dotarła do nas bardzo miła wiadomość – w konkursie „Pomyszkuj w bibliotece” zorganizowanym przez FRSI w ramach europejskiego tygodnia z Interentem Get Online Week jedną z trzech nagród I stopnia zdobyła Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu za imprezę p.h. „Poradnia zdrowia”. Nagrodą tą jest konsola do gier xBox z sensorem Kinect ufundowana przez Microsoft Sp. z o.o., a także podręcznik Akademii e-Seniora UPC oraz 3 książeczki dla dzieci o bezpieczeństwie w sieci "Baw i ucz się" ufundowany przez UPC Polska.
Ze szczegółowymi wynikami konkursu można zapoznać się tutaj.
Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zachęcamy do przeczytania relacji z imprezy w Reszlu, która ukazała się w marcowym numerze Biuletynu PRB (zakładka warmińsko-mazurskie).

Nie możemy nie wspomnieć, iż reszelska biblioteka nie była jedyną placówką z naszego województwa, która została wyróżniona w konkursie. Z 359 bibliotek, które wzięły udział w konkursie 100 bibliotek nagrodzono zestawem edukacyjnym ufundowanym przez UPC Polska. W śród nich znalazły się nasze placówki z Braniewa, Gołdapi, Morąga, Nowego Miasta Lubawskiego z/s w Gwiździnach (oraz jej filia w Jamielniku), olsztyńskie Multicentrum, biblioteki w Rozogach, Rynie, Sępopolu, Sorkwitach (oraz jej filia w Rybnie), Srokowie, Świątkach i Wegorzewie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy sukcesu – tym cenniejszego, że na organizację imprez mieliście Państwo stosunkowo niewiele czasu. I oczywiście zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Get Online Week!

7.04.2011 – Olsztyn. List Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego skierowany do uczestników pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

6.04.2011 – Olsztyn. Konferencja CAL

Konferencja była podsumowaniem szkoleń, które dla uczestników pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek przeprowadzili trenerzy z Centrum Aktywności Lokalnej. Uroczystość odbyła się w Starym Ratuszu biblioteki wojewódzkiej w Olsztynie, a przybyli na nią Bogumił Osiński reprezentujący Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Magdalena Kubecka z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przedstawicielki CAL oraz oczywiście bibliotekarki i bibliotekarze – uczestnicy szkoleń. Odczytano również listy z gratulacjami i podziękowaniami, które przekazali organizatorom Marszałek Jacek Protas i Wojewoda Marian Podziewski.

Podczas konferencji odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia szkoleń z zakresu tworzenia planu rozwoju biblioteki oraz szkoleń specjalistycznych, tzw. „Menu 8” (o jednym z nich pisaliśmy w Aktualnościach - komunikat z 12-14.01.2011 r.). Ku zaskoczeniu wszystkich obecnych okazało się, że CAL przyznało także specjalne wyróżnienia dla tych bibliotek, które, w ich opinii, wyróżniły się „pasją i zaangażowaniem w edukacyjny proces planowania strategicznego”. W naszym województwie otrzymało je 15 bibliotek wiodących i partnerskich.

Następnie swoje działania i sukcesy, które powstały w ostatnich dwóch latach przedstawiły trzy wybrane biblioteki: MBP w Lidzbarku Warmińskim, MBP w Reszlu oraz MGBP w Nidzicy. Pracownicy każdej z bibliotek omówili nowe inicjatywy podjęte przez ich placówki po odbytych szkoleniach, okraszając pokazy prezentacjami multimedialnymi, a także przykładami rękodzieła, ulotkami itp., stworzonymi przez społeczności lokalne podczas projektów realizowanych w bibliotece.

Konferencji towarzyszyły targi książki zorganizowane w Atrium Starego Ratusza, na których ze specjalną ofertą dla uczestników konferencji wystąpiły Książnica Polska w Olsztynie oraz wydawnictwa Borussia, Buchmann, ElSet i Trio.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tego wydarzenia z materiałów WBP w Olsztynie

Program Rozwoju Bibliotek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym
dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.