Programy i projekty realizowane przez WBP w Olsztynie
w latach 2000 - 2005

CEI

Kluby

Rodzinne weekendy kultury

BIL

PULMAN

BIS

Regionalna Informacja w Internecie

Ikonka

SieŠ partnerstwa...

Ikonk@-eduk@cja