Programy i projekty realizowane przez WBP w Olsztynie

W tej części serwisu prezentujemy programy zrealizowane lub w trakcie realizacji, również z udziałem innych bibliotek i instytucji. W kilku z nich WBP pełni rolę partnera bądź współorganizatora.
Niektóre projekty są łatwe do przystosowania w konkretnych lokalnych warunkach. Przy odpowiednim nakładzie pracy mają duże szanse na zdobycie źródeł finansowania.
Zainteresowane biblioteki zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt pisemny, telefoniczny bądź pocztą elektroniczną na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie


ul. 1 Maja 5
10-117 Olsztyn
tel. (89) 524 90 32
tel./fax (89) 524 90 31
e-mail: wbp@wbp.olsztyn.pl