Patronat honorowy: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

Regulamin

ARS LIBRIS
Konkurs na KSIĄŻKĘ PRZEGLĄDU 2018

 1. Konkurs ma charakter zamknięty: mogą w nim uczestniczyć tylko Wystawcy biorący udział w Przeglądzie Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze” Olsztyn 2018.
 2. Konkurs obejmuje wydawnictwa książkowe.
 3. W konkursie oceniane będą książki opublikowane od września 2016 do września 2018 roku.
 4. Wydawca może zgłosić na konkurs do trzech wydanych tytułów. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej kwalifikacji tytułów.
 5. Czytelnicy wyróżnią wybrane wydawnictwo Nagrodą Czytelników, głosując w rankingu prowadzonym na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – www.wbp.olsztyn.pl i za pomocą kuponów wyłożonych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Starym Ratuszu, ul. Stare Miasto 33 w Olsztynie.
 6. Wydawcy biorący udział w Przeglądzie wyłonią książki nagrodzone w konkursie ARS Libris w jawnym głosowaniu z wyłączeniem tytułów przez siebie wydanych w dniu 18.10.2018 r.
 7. Powołana przez Organizatora komisja czuwać będzie nad przebiegiem głosowań (papierowej, elektronicznej, jawnej).
 8. Termin zgłaszania wydawnictw upływa z dniem 1.10.2018 r. Książki zgłoszone do konkursu i skany ich okładek należy dostarczyć na adres biura organizacyjnego (Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn lub e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl). Książki zostaną zwrócone Wydawcy w dniu Przeglądu.
 9. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Fundatorem nagród jest Samorząd Miasta Olsztyna.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Przeglądu Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze” Olsztyn 2018 w dniu 18 października 2018 r.
 11. Nagrody pozaregulaminowe mogą być fundowane przez organizacje, instytucje i osoby prywatne.
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
de
Europejskie Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach. Dziedzictwo – źródło tożsamości. Przegląd Wydawnictw Regionalnych Biblioteka im. Marcina Opitza Herne Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie