ARS LIBRIS

Konkurs na Książkę Przeglądu Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze”
Olsztyn 2016

 1. Konkurs ma charakter zamknięty: mogą w nim uczestniczyć tylko Wystawcy biorący udział w Przeglądzie Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze” Olsztyn 2016.
 2. Konkurs obejmuje wydawnictwa książkowe.
 3. W konkursie oceniane będą książki opublikowane od 1 września 2014 do 30 września 2016 roku.
 4. Wydawca może zgłosić na konkurs do trzech wydanych tytułów. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej kwalifikacji tytułów.
 5. Czytelnicy wyróżnią wybrane wydawnictwo Nagrodą Czytelników, głosując w rankingu prowadzonym na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie www.wbp.olsztyn.pl i za pomocą kuponów wyłożonych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Starym Ratuszu, ul. Stare Miasto 33 w Olsztynie.
 6. Wydawcy biorący udział w Przeglądzie wyłonią książki nagrodzone w konkursie ARS Libris w jawnym głosowaniu z wyłączeniem tytułów przez siebie wydanych w dniu 20.10.2016 r.
 7. Powołana przez Organizatora komisja czuwać będzie nad przebiegiem głosowań (papierowej, elektronicznej, jawnej).
 8. Termin zgłaszania wydawnictw upływa z dniem 30.09.2016 r. Książki zgłoszone do konkursu i skany ich okładek należy dostarczyć na adres biura organizacyjnego (Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn lub e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl). Książki zostaną zwrócone Wydawcy w dniu Przeglądu.
 9. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Fundatorem nagród jest Samorząd Miasta Olsztyna.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Przeglądu Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze” Olsztyn 2016 w dniu 20 października 2016 r.
 11. Nagrody pozaregulaminowe mogą być fundowane przez organizacje, instytucje i osoby prywatne.
de
Europejskie Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach. Dziedzictwo – źródło tożsamości. Przegląd Wydawnictw Regionalnych Biblioteka im. Marcina Opitza Herne Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Patronat honorowy: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin