Szkolenie „Męskie czytanie”

Miejsce: WBP w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, sala 109

Trener: Rafał Grzenia

Trener: Rafał Grzenia

Literaturoznawca, pisarz, od 2010 roku prowadzi warsztaty i wykłady w bibliotekach, specjalizuje się w reportażu i polskiej powieści współczesnej oraz technikach pracy w dyskusyjnych klubach książki, brał udział w szeregu konferencji dla bibliotekarzy, kilkukrotnie realizował ogólnopolskie szkolenia dla bibliotek we współpracy z Austriackim Forum Kultury i fundacją Pro Helvetia, pisze bloga Warsztaty Biblioteczne, na którym zamieszcza analizy książek pod kątem pracy w DKK i bibliotekach, szkicowe konspekty zajęć w klubach książki, pomysły ciekawych zestawień/kontekstów/nietypowych form pracy oraz inne propozycje warsztatowe; członek kolektywu reporterów Dziennikarze Wędrowni, współautor książki „Sura” dotyczącej wojny i rewolucji w Syrii.

O szkoleniu:

Celem szkolenia było danie bibliotekarzowi takich narzędzi i wiedzy, które realnie pomogą mu przyciągnąć mężczyzn do swojej biblioteki. „Męskie czytanie” miało zainspirować do przemyślanego konstruowania oferty, która wyrówna różnice między płciami. Praca ma charakter warsztatowy o praktycznym charakterze i była nastawiona na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami. Po szkoleniu bibliotekarz potrafi zdiagnozować potrzeby męskiej części czytelników i przygotować dla nich atrakcyjne propozycje uczestniczenia w życiu biblioteki. Podczas szkolenia przedstawiamy dobór lektur dla mężczyzn, które rozbudzą w nich głód literatury.